Ako to funguje:
 1. Podajte stávku na stávkovú ponuku Celkový víťaz Majstrovstiev sveta 2018.
 2. Ak bude Váš tím vyradený po penaltách, vrátime Vašu prehrávajúcu stávku.
Hlavné podmienky
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.
 • Táto ponuka je dostupná pre stávky na Majstrovstvá sveta 2018 na stávkovú ponuku Celkový víťaz (Výhra a Víťaz/miesto) a Zdvihne trofej až do výkopu finále o 16:00 UK času v nedeľu 15. júla.
 • Táto ponuka neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz sa bude započítavať iba zostávajúca aktívna stávka.
 • Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku pred začiatkom zápasu, a tím, na ktorý ste si stavili bude vyradený po penaltách, bude vrátená iba suma nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, ponuka už nebude platná.
Úplné podmienky
 1. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk môžete zobraziť, ak sa prihlásite a vyberiete sekciu Ponuky na mobile alebo Špeciálne ponuky na PC. bet365 vedie záznamy o kontaktoch so zákazníkmi ohľadom kvalifikovania sa na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude rozhodujúci v prípade akéhokoľvek sporu.
 2. Táto ponuka je dostupná pre stávky na Majstrovstvá sveta 2018 na stávkovú ponuku Celkový víťaz (Výhra a Víťaz/miesto) a Zdvihne trofej až do výkopu finále o 16:00 UK času v nedeľu 15. júla.
 3. Keď je tím vyradený po penaltách, v Aku a kombi stávkach bude tip považovaný za neštartujúceho.
 4. Táto ponuka platí iba pre tímy vyradené po penaltovom rozstrele.
 5. Ak tím prehrá vo finále Majstrovstiev sveta 2018 po penaltách, bude vrátená iba časť na víťaza v rámci stávok Víťaz/miesto. Suma k výplate za časť miesto v rámci stávok Víťaz/miesto bude podliehať normálnym podmienkam vyhodnotenia.
 6. Táto ponuka neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz sa bude započítavať iba zostávajúca aktívna stávka.
 7. Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku pred začiatkom zápasu, a tím, na ktorý ste si stavili bude vyradený po penaltách, bude vrátená iba suma nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, ponuka už nebude platná.
 8. Ak je táto ponuka uplatnená spolu so stávkou vytvorenou pomocou funkcie Vytvoriť stávku, a tím, na ktorý ste si stavili bude vyradený po penaltách, vklad stávky vytvorenej pomocou funkcie Vytvoriť stávku bude vrátený, pokiaľ jeden z tipov stávky je na ponuku Zodvihne trofej.
 9. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vstupného bonusu, zvýšených platieb, stávok zadarmo, bezrizikových stávok alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať bonus, zvýšené platby, stávku zadarmo alebo bezrizikovú stávku ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov vstupného bonusu a/alebo stávky zadarmo. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky vstupného bonusu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 10. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 11. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 12. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.