Ako to funguje:
 1. Podajte predzápasovú stávku na ktorúkoľvek stávku Strelec prvého gólu, Strelec posledného gólu, Kedykoľvek skórujúci hráč, Presné skóre, Polčas/konečný výsledok alebo Scorecast pre všetky zápasy Majstrovstiev sveta 2018.
 2. Ak zápas skončí 0-0, pri prehrávajúcich stávkach Vám vrátime Váš vklad.
Hlavné podmienky
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.
 • Táto ponuka je dostupná pre predzápasové stávky zápasov turnaja Majstrovstvá sveta 2018 uzavreté na Strelec prvého gólu, Strelec posledného gólu, Kedykoľvek skórujúci hráč, Polčas/konečný výsledok, všetky stávky typu Presné skóre a Scorecast. Ak sa zápas skončí výsledkom 0-0, pri prehrávajúcej stávke Vám vrátime Váš vklad.
 • Táto ponuka neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz, a končeného výsledku zápasu 0-0, bude zostávajúca aktívna stávka vrátená.
 • Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku pred začiatkom zápasu, ktorý skončí výsledkom 0-0, bude vrátená iba suma nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, ponuka už nebude platná.
Úplné podmienky
 1. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk nájdete po prihlásení sa na mobile alebo PC v sekcii Ponuky. bet365 uchováva záznamy o kontaktoch so zákazníkmi v súvislosti s kvalifikáciou na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude v prípade akéhokoľvek sporu rozhodujúci.
 2. V aku a kombi stávkach bude tip považovaný za neštartujúceho.
 3. Táto ponuka je dostupná pre predzápasové stávky zápasov turnaja Majstrovstvá sveta 2018 uzavreté na Strelec prvého gólu, Strelec posledného gólu, Kedykoľvek skórujúci hráč, Polčas/konečný výsledok, všetky stávky typu Presné skóre a Scorecast. Ak sa zápas skončí výsledkom 0-0, pri prehrávajúcej stávke Vám vrátime Váš vklad.
 4. Táto ponuka neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz, a končeného výsledku zápasu 0-0, bude zostávajúca aktívna stávka vrátená.
 5. Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku pred začiatkom zápasu, ktorý skončí výsledkom 0-0, bude vrátená iba suma nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, ponuka už nebude platná.
 6. Ak je táto ponuka uplatnená spolu so stávkou vytvorenou pomocou funkcie Vytvoriť stávku a zápas skončí výsledkom 0-0, vklad stávky vytvorenej pomocou funkcie Vytvoriť stávku bude vrátený, pokiaľ jeden z tipov stávky je na ponuku Strelec prvého gólu, Strelec posledného gólu, Kedykoľvek skórujúci hráč, Polčas/konečný výsledok alebo Presné skóre.
 7. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vstupného bonusu, zvýšených platieb, stávok zadarmo, bezrizikových stávok alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať bonus, zvýšené platby, stávku zadarmo alebo bezrizikovú stávku ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov vstupného bonusu a/alebo stávky zadarmo. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky vstupného bonusu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 8. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 9. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 10. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.