Náš fantastický bonus na akumulované stávky až do 100% na európsky futbal platí pre najlepšie domáce ligy v Európe, spolu so skupinovou a vyraďovacou fázou Ligy majstrov.
Platí pre predzápasové akumulované stávky s tromi alebo viacerými tipmi na Konečný výsledok alebo Výsledok/Obidva tímy skórujú, obsahujúce iba zápasy anglickej Premier League, talianskej Serie A, španielskej Primera Ligy, nemeckej Bundesligy 1 alebo Ligy majstrov UEFA. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov.
Maximálna hodnota bonusu je 100.000£, alebo zodpovedajúca hodnota v inej mene. Tento bonus neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude bonus vypočítaný na základe zostávajúcej aktívnej stávky. Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, bonus bude vypočítaný na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, bonus už nebude platný. Bonus na Aku stávky neplatí pre dvojitú šancu, alebo kombinované stávky s bonusmi ako Lucky 15’s, Lucky 31’s, atď.
Ak budete úspešný, pridáme k Vašej sume k výplate nasledujúce bonusy:
Typ stávky Bonus
Trojky 5% bonus
Štvorky 10% bonus
Päťky 10% bonus
Šestky 20% bonus
Sedmičky 30% bonus
Osmičky 40% bonus
Deviatky 50% bonus
Desiatky 60% bonus
Jedenástky 70% bonus
Dvanástky 80% bonus
Trinástky 90% bonus
Štrnástky a vyššie 100% bonus
Podmienky
  1. Platí pre výhry z predzápasových akumulovaných stávok s 3 alebo viacerými tipmi na Konečný výsledok alebo Výsledok/Obidva tímy skórujú, obsahujúce iba zápasy Ligy majstrov UEFA (skupinovú fázu a vyraďovaciu fázu, iba od osemfinále), anglickej Premier League, talianskej Serie A, španielskej Primera Ligy alebo nemeckej Bundesligy 1. Aku stávky zahŕňajúce tipy z austrálskej A-League, ktoré sú podané po 13:00 UK času vo štvrtok 6. septembra, sa už nekvalifikujú na túto ponuku. Maximálny bonus, ktorý môžete získať, je 100.000£ alebo zodpovedajúca hodnota v inej mene. Bonus na Euro futbal neplatí pre dvojitú šancu, alebo kombinované stávky s bonusmi ako Lucky 15’s, Lucky 31’s, atď.
  2. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk nájdete po prihlásení sa na mobile alebo PC v sekcii Ponuky. bet365 uchováva záznamy o kontaktoch so zákazníkmi v súvislosti s kvalifikáciou na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude v prípade akéhokoľvek sporu rozhodujúci.
  3. Ak bude ktorýkoľvek z tipov odložený/zrušený, bonus zostáva v platnosti, ale percentuálna výška bonusu bude odpovedať skutočnému počtu výherných tipov. Napr. akumulovaná stávka s 8 tipmi, kde je 7 výherných tipov a 1 odložený zápas získava 30% čiastky k výplate z bonusu.
  4. Bonusová časť sumy k výplate bude pripísaná na Váš účet do 24 hodín po odohraní Vášho posledného tipu.
  5. Tento bonus neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude bonus vypočítaný na základe zostávajúcej aktívnej stávky.
  6. Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, bonus bude vypočítaný na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, bonus už nebude platný.
  7. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vstupného bonusu, zvýšených platieb, stávok zadarmo, bezrizikových stávok alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať bonus, zvýšené platby, stávku zadarmo alebo bezrizikovú stávku ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov vstupného bonusu a/alebo stávky zadarmo. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky vstupného bonusu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
  8. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
  9. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
  10. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.