Naša fantastická ponuka na tenisový Aku bonus Vám dáva šancu získať až 50% bonus na tenisových aku stávkach, vrátane zápasov z top tenisových turnajov a podujatí.
Táto ponuka platí pre akumulované stávky s 2 alebo viacerými tipmi uzatvorené pred začiatkom dvojhier, alebo štvorhier na stávkové ponuky Vyhrá zápas, Víťaz prvého setu, Stávky na sety pre ktorékoľvek grandslamové zápasy, pre ATP a WTA zápasy, podujatia Challenger Tour a pre zápasy dvojhier a štvorhier súťaží Davis Cup, Fed Cup a Hopman Cup. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov.
Maximálna hodnota bonusu je 100.000£, alebo zodpovedajúca hodnota v inej mene. Tento bonus neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude bonus vypočítaný na základe zostávajúcej aktívnej stávky. Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, bonus bude vypočítaný na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, bonus už nebude platný. Bonus na Aku stávky neplatí pre dvojitú šancu, alebo kombinované stávky s bonusmi ako Lucky 15’s, Lucky 31’s, atď.
Ak budete úspešný, pridáme k Vašim výhram nasledujúce bonusy:
Typ stávky Bonus
Dvojky 5% bonus
Trojky 7.5% bonus
Štvorky 10% bonus
Päťky 15% bonus
Šestky 20% bonus
Sedmičky 25% bonus
Osmičky 30% bonus
Deviatky 35% bonus
Desiatky 40% bonus
Jedenástky 45% bonus
Dvanástky a vyššie 50% bonus

Podmienky

 1. Bonus platí pre výhry z akumulovaných stávok s 2 alebo viacerými tipmi na dvojhru mužov, dvojhru žien, štvorhru mužov, štvorhru žien, a zmiešanú štvorhru v rámci podujatí Grandslamov, ATP, WTA, Challenger Tour, Davis Cup, Fed Cup alebo Hopman Cup. Ponuka platí pre nasledujúce stávkové ponuky: Vyhrá zápas, Víťaz prvého setu, Stávky na sety.
 2. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk nájdete po prihlásení sa na mobile alebo PC v sekcii Ponuky. bet365 uchováva záznamy o kontaktoch so zákazníkmi v súvislosti s kvalifikáciou na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude v prípade akéhokoľvek sporu rozhodujúci.
 3. Ak ktorýkoľvek z tipov bude odložený/zrušený, tak bonus zostáva v platnosti, ale percentuálna výška bonusu bude zodpovedať skutočnému počtu výherných tipov. Napr. akumulovaná stávka s 8 tipmi, kde je 7 výherných zápasov a 1 odložený, získava 25% čiastky k výhre z bonusu.
 4. Maximálna hodnota bonusu je 100.000£, alebo zodpovedajúca hodnota v inej mene. Bonus na Aku stávky neplatí pre kombinované stávky s bonusmi ako Lucky 15’s, Lucky 31’s, atď.
 5. Bonusová časť výhier bude pripísaná na Váš účet do 24 hodín po odohraní Vášho posledného tipu.
 6. Tento bonus neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude bonus vypočítaný na základe zostávajúcej aktívnej stávky.
 7. Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, bonus bude vypočítaný na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, bonus už nebude platný.
 8. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vstupného bonusu, zvýšených platieb, stávok zadarmo, bezrizikových stávok alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať bonus, zvýšené platby, stávku zadarmo alebo bezrizikovú stávku ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov vstupného bonusu a/alebo stávky zadarmo. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky vstupného bonusu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 9. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 10. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 11. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.