Získajte až 50% bonus s predzápasovými Aku stávkami pre americké a kanadské športy, zahŕňajúc pravidelné a mimosezónne zápasy amerického futbalu, basketbalu, hokeja a bejzbalu.
Ponuka platí pre akumulátory s 2 alebo viacerými tipmi na NFL/NCAAF/CFL/NBA/NCAAB/MLB/NHL na nasledujúce ponuky stávky s 2 možnosťami: Hendikep, Celkové skóre, 1. polčas - hendikep, 2. polčas - hendikep, 1. polčas - celkové skóre a 2. polčas - celkové skóre a stávka na víťazstvo. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov.
Maximálna hodnota bonusu je 100.000£ alebo zodpovedajúca hodnota v inej mene. Tento bonus neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude bonus vypočítaný na základe zostávajúcej aktívnej stávky. Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, bonus bude vypočítaný na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, bonus už nebude platný. Bonus na Aku stávky neplatí pre Parlay karty s pevnými kurzami, Teasery, alebo kombinované stávky s bonusmi ako Lucky 15, Lucky 31, atď.
Odstránili sme aj požiadavku minimálneho kurzu, čo znamená, že Vaše tipy sa kvalifikujú pre bonus bez ohľadu na ich kurz.
Ak budete úspešný, pridáme k Vašim výhram nasledujúce bonusy:
Typ stávky Bonus
Dvojky 5% bonus
Trojky 7.5% bonus
Štvorky 10% bonus
Päťky 15% bonus
Šestky 20% bonus
Sedmičky 25% bonus
Osmičky 30% bonus
Deviatky 35% bonus
Desiatky 40% bonus
Jedenástky 45% bonus
Dvanástky a vyššie 50% bonus
Podmienky
 1. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk nájdete po prihlásení sa na mobile alebo PC v sekcii Ponuky. bet365 uchováva záznamy o kontaktoch so zákazníkmi v súvislosti s kvalifikáciou na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude v prípade akéhokoľvek sporu rozhodujúci.
 2. Bonus platí pre akumulátory s 2 alebo viacerými tipmi na NFL/NCAAF/CFL/NBA/NCAAB/MLB/NHL na nasledujúce ponuky stávky s 2 možnosťami: Hendikep, Celkové skóre, 1. polčas - hendikep, 2. polčas - hendikep, 1. polčas - celkové skóre a 2. polčas - celkové skóre a stávka na víťazstvo. Stávky podané na zápasy prípravnej sezóny ktorejkoľvek kvalifikačnej súťaže nie sú zahrnuté do tejto ponuky.
 3. Ak ktorýkoľvek z tipov bude odložený/zrušený alebo bude bez výsledku (push), tak bonus zostáva v platnosti, ale percentuálna výška bonusu bude odpovedať skutočnému počtu výherných tipov. Napr. akumulovaná stávka s 8 tipmi, kde je 7 výherných tipov a 1 bez výsledku (push) získava 25% čiastky k výhre z bonusu.
 4. Maximálna hodnota bonusu je 100.000£ alebo zodpovedajúca hodnota v inej mene. Bonus na Aku stávky neplatí pre Parlay karty s pevnými kurzami, Teasery, alebo kombinované stávky s bonusmi ako Lucky 15, Lucky 31, atď.
 5. Bonusová časť výhier bude pripísaná na Váš účet do 24 hodín po odohraní Vášho posledného tipu.
 6. Tento bonus neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude bonus vypočítaný na základe zostávajúcej aktívnej stávky.
 7. Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, bonus bude vypočítaný na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, bonus už nebude platný.
 8. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vstupného bonusu, zvýšených platieb, stávok zadarmo, bezrizikových stávok alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať bonus, zvýšené platby, stávku zadarmo alebo bezrizikovú stávku ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov vstupného bonusu a/alebo stávky zadarmo. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky vstupného bonusu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 9. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 10. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 11. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.