Vstupný bonus

Otvorte si účet a získate 100% vstupný bonus. Platia podmienky. Registrácia

Aby ste mohli požiadať o Váš bonus, podniknite tieto jednoduché kroky:
Otvorte si účet, vložte 5€* alebo viac a získate 100% bonus z Vášho kvalifikačného vkladu, do maximálnej výšky 50€*.
Pre požiadanie o Váš bonus uskutočnite kvalifikačný vklad, z menu Služby si vyberte Pre členov, kliknite na Ponuky, Dostupné bonusy a vyberte Požiadať teraz.
Aby ste mohli stávkovať s bonusom, musíte prestávkovať Váš kvalifikačný vklad raz na športoch a na stávkach podľa Vášho výberu. Pred uskutočnením výberu musíte mať vyhodnotené stávky v hodnote trojnásobku Vášho kvalifikačného vkladu a bonusu.
* zodpovedajúca hodnota v inej mene
Úplné podmienky
 1. Uskutočnite kvalifikačný vklad vo výške 5€* alebo viac pre kvalifikovanie sa na 100% bonus pre stávkovanie. Váš kvalifikačný vklad je Váš najvyšší vklad uskutočnený (max. 50€*) počas 7 dní pred požiadaním o Váš bonus.
 2. Maximálny bonus, o ktorý môžete požiadať je 50€*. Pre vylúčenie pochybností, ak bude Váš kvalifikačný vklad 50€* alebo vyšší, potom budete mať nárok na bonus vo výške 50€*.
 3. Aby ste mohli stávkovať s bonusom, musíte oň požiadať a prestávkovať Váš kvalifikačný vklad (ktoré sú predmetom nižšie uvedených bodov 12 a 13).
 4. Pred uskutočnením výberu musíte mať vyhodnotené stávky v hodnote trojnásobku Vášho kvalifikačného vkladu (max. 50€*) a bonusu (ktoré sú predmetom nižšie uvedeného bodu 12 až 15).
 5. Pokiaľ požiadavky prestávkovania pre tento bonus nebudú splnené do 90 dní od požiadania o Váš bonus, prepadnú Vám všetky peňažné prostriedky, ktoré máte na bonusovom zostatku.
 6. O túto ponuku môžete požiadať iba do 11:59 UK času 29. marca 2018.
 7. Zákazníci s bydliskom v nasledujúcich krajinách sa nekvalifikujú na túto ponuku: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bahamy, Bangladéš, Bielorusko, Bolívia, Brazília, Čile, Čína, Dominikánska republika, Egypt, Ekvádor, Gruzínsko, Chorvátsko, India, Katar, Kazachstan, Keňa, Kolumbia, Kuvajt, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Malajzia, Malta, Maroko, Mexiko, Moldavsko, Nigéria, Nikaragua, Pakistan, Panama, Peru, Pobrežie Slonoviny, Poľsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Taiwan, Tunisko, Ukrajina a Vietnam.
 8. O Váš bonus musíte požiadať do 7 dní od kvalifikačného vkladu.
 9. Ak je výber alebo prevod z účtu uskutočnený:
  a. predtým ako požiadate o Váš bonus, akékoľvek predošlé vklady nebudú započítané do pôvodných kvalifikačných požiadaviek; alebo
  b. po požiadaní o Váš bonus, ale pred splnením podmienok prestávkovania, prepadnú Vám všetky peňažné prostriedky, ktoré máte na bonusovom zostatku a ponuka už nebude pre Vás dostupná.
 10. Môžete mať v jednom momente aktívny len jeden bonus. Pre požiadanie o ďalší bonus musia byť splnené podmienky pre získanie aktuálneho bonusu alebo musí byť predčasne ukončený.
 11. Táto ponuka nemôže byť použitá v spojení s akýmkoľvek iným vstupným bonusom.
 12. Akékoľvek jednoduché stávky s kurzom nižším ako 1,50 (1/2) nebudú započítané do požiadaviek prestávkovania. Pri Aku a Kombi stávkach musí mať aspoň jeden tip kurz 1,50 (1/2) alebo vyšší pre započítanie do požiadaviek prestávkovania.
 13. V prípade stávkových ponúk, ktoré majú iba dva alebo tri potenciálne výsledky (napríklad Konečný výsledok vo futbale) a kde ste podali stávky na viac ako jeden potenciálny výsledok, či už pred zápasom alebo naživo, do požiadaviek prestávkovania sa bude započítavať iba výsledok s najvyšším úhrnným vkladom (ak ste podali rovnaký najvyšší úhrnný vklad na viac tipov v rovnakej kombinácii stávok/zápasov, bude sa do požiadaviek prestávkovania počítať iba jeden). Akékoľvek stávky podané na iné tipy v rámci tej istej kombinácie stávkovej ponuky/zápasu sa nebudú započítavať do požiadaviek prestávkovania. Táto podmienka platí v spojení s inými obmedzeniami. Napríklad, ak ste podali 10€ stávku na to, že Man Utd vyhrá nad Chelsea a 15€ stávku na to, že Chelsea vyhrá nad Man Utd v ponuke Konečný výsledok pri kurze 1,50 (1/2) alebo vyššom, iba stávka na Chelsea sa započítava do požiadaviek prestávkovania (ak by obe stávky boli v hodnote 10€, počítalo by sa do požiadaviek prestávkovania 10€). Ak by ste podali ďalšiu 10€ stávku na to, že Man Utd vyhrá nad Chelsea pri kurze 1,50 (1/2) alebo vyššom, táto úhrnná stávka vo výške 20€ sa bude započítavať do požiadaviek prestávkovania a nie tá 15€ stávka na Chelsea.
 14. Stávky uzavreté pred začiatkom zápasu alebo naživo na ázijský hendikep a na stávku na góly sa nezapočítavajú do požiadaviek prestávkovania vkladu a bonusu, ktoré sú uvedené v bode 4.
 15. Stávky vyplatené pomocou funkcie Vyplatiť teraz, alebo podané na Okamžité hry, sa nezapočítavajú do požiadaviek prestávkovania, ktoré sú uvedené v bode 4. Kde bola stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, pôvodný vklad sa nebude započítavať do podmienok prestávkovania, bude sa započítavať iba nový vklad.
 16. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vkladového bonusu, zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, bezrizikových stávok alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať bonus a vyhodnotenie stávok podľa správnych kurzov, zrušiť stávku zadarmo a bezrizikovú stávku a zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov bonusu. Ďalej si bet365 vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky vkladového bonusu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo ďalších platieb na pokrytie administratívnych výdavkov. Pred pridaním akéhokoľvek bonusu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo iných ponúk na jeho účet si ďalej vyhradzujeme právo požiadať ktoréhokoľvek zákazníka o poskytnutie dostatočnej dokumentácie podľa nášho uváženia pre zistenie totožnosti zákazníka.
 17. Bonusy bet365 sú určené pre rekreačné účely a bet365 môže zvážiť vhodnosť zákazníka pre účasť na týchto bonusoch.
 18. Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu, rodinu, adresu domácnosti, emailovú adresu, telefónne číslo, rovnaké číslo účtu platby (napr. debetná alebo kreditná karta, neteller atď.) a jeden zdieľaný počítač (napr. vo verejnej knižnici alebo v práci). Vyhradzujeme si právo stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a to podľa nášho vlastného uváženia. Ponuky sa vzťahujú len na zákazníkov, ktorí uskutočnili vklad na bet365 so skutočnými peniazmi.
 19. bet365 si vyhradzuje právo zmeniť, zrušiť, odobrať alebo odmietnuť akýkoľvek bonus podľa vlastného rozhodnutia.