Vstupný bonus

Otvorte si účet, vložte 10€* alebo viac a získate 100% bonus z Vášho kvalifikačného vkladu, do maximálnej výšky 200€*. Platia podmienky. Registrácia

Tieto podmienky Vstupného bonusu sa vzťahujú na nových zákazníkov, ktorí si otvoria účet od 12:00 UK času 16. januára 2017. Ak ste si otvorili účet pred týmto dátumom a potrebujete kópiu vzťahujúcich sa Podmienok, prosím, kontaktujte nás.


Hneď ako si otvoríte účet, pošleme Vám emailom 10-miestny kód bonusu končiaci sa na NCDBL. Pre získanie bonusu, uskutočnite kvalifikačný vklad, z menu Služby si vyberte Pre členov, kliknite na Ponuky a následne na Zadajte kód bonusu. Ak nedostanete kód bonusu končiaci sa na NCDBL, alebo chcete aktualizovať Vašu emailovú adresu, navštívte prosím sekciu
Pre členov.
Hlavné podmienky
 • Aby ste mohli použiť Váš bonus na stávkovanie, prestávkujte Váš kvalifikačný vklad raz. Vklady uskutočnené použitím NETeller, Skrill alebo Skrill 1-Tap sa nebudú započítavať do Vášho kvalifikačného vkladu.
 • Pred uskutočnením výberu musíte mať vyhodnotené stávky (okrem stávok, ktoré boli zatvorené pomocou funkcie Vyplatiť teraz) v hodnote trojnásobku Vášho kvalifikačného vkladu a bonusu.
 • Akékoľvek stávky, ktoré neobsahujú aspoň jeden tip s kurzom 1,50 (1/2) alebo vyšším, nebudú započítané do požiadaviek prestávkovania.
 • Pokiaľ požiadavka prestávkovania pre tento bonus nebude splnená do 90 dní od zadania kódu bonusu, nebudete vedieť vybrať Váš bonus/alebo výhry z bonusových prostriedkov.
Úplné podmienky ponuky nájdete nižšie.
* zodpovedajúca hodnota v inej mene
Úplné podmienky
 1. Uskutočnite kvalifikačný vklad vo výške 10€* alebo viac pre kvalifikovanie sa na 100% bonus pre stávkovanie. Váš kvalifikačný vklad je Váš najvyšší vklad uskutočnený (max. 200€*) počas 7 dní pred zadaním Vášho kódu bonusu. Vklady uskutočnené použitím NETeller, Skrill alebo Skrill 1-Tap sa nebudú započítavať do Vášho kvalifikačného vkladu.
 2. Maximálny bonus, o ktorý môžete požiadať je 200€*. Pre vylúčenie pochybností, ak bude Váš kvalifikačný vklad 200€* alebo vyšší, potom budete mať nárok na bonus vo výške 200€*.
 3. Aby ste mohli stávkovať s bonusom, musíte prestávkovať Váš kvalifikačný vklad (max. 200€*) raz na športoch a na stávkach podľa Vášho výberu (ktoré sú predmetom nižšie uvedených bodov 12 a 13).
 4. Pred uskutočnením výberu (ktorý je predmetom nižšie uvedených podmienok 12 až 15) musíte mať vyhodnotené stávky v hodnote trojnásobku Vášho kvalifikačného vkladu (max. 200€*) a bonusu.
 5. Pokiaľ požiadavky prestávkovania pre tento bonus nebudú splnené do 90 dní od zadania Vášho kódu bonusu, prepadnú Vám všetky peňažné prostriedky, ktoré máte na bonusovom zostatku.
 6. Ponuka platí do 23:59 UK času 30. júna 2017.
 7. Táto ponuka je dostupná iba pre zákazníkov s bydliskom vo Veľkej Británii a v Írsku.
 8. Kód bonusu musí byť zadaný do 7 dní od kvalifikačnej transakcie.
 9. Ak je výber alebo prevod z účtu uskutočnený:
  a. predtým ako je zadaný kód bonusu, akékoľvek predošlé vklady nebudú započítané do pôvodných kvalifikačných požiadaviek alebo nasledujúcich požiadaviek prestávkovania, alebo
  b. po zadaní kódu bonusu, ale pred splnením podmienok prestávkovania, prepadnú Vám všetky peňažné prostriedky, ktoré máte na bonusovom zostatku a ponuka už nebude pre Vás dostupná.
 10. Môžete mať v jednom momente aktívny len jeden bonus. Pre požiadanie o ďalší bonus musia byť splnené podmienky pre získanie aktuálneho bonusu alebo musí byť predčasne ukončený.
 11. Táto ponuka nemôže byť použitá v spojení s akýmkoľvek iným vstupným bonusom.
 12. Akékoľvek jednoduché stávky s kurzom nižším ako 1,50 (1/2) nebudú započítané do požiadaviek prestávkovania. Pri Aku a Kombi stávkach musí mať aspoň jeden tip kurz 1,50 (1/2) alebo vyšší pre započítanie do požiadaviek prestávkovania.
 13. Iba stávky podané na prvý tip pre akúkoľvek kombináciu stávkovej ponuky/zápasu, či už v predzápasovej stávke alebo stávke naživo, sa budú započítavať do požiadaviek akéhokoľvek prestávkovania. Akékoľvek nasledujúce stávky podané na iné tipy v rámci tej istej kombinácie stávkovej ponuky/zápasu sa nebudú započítavať do požiadaviek prestávkovania. Táto podmienka platí v spojení s inými obmedzeniami. Ako príklad, po kvalifikovaní sa, stávka na to, že Man Utd vyhrá nad Chelsea v stávke Konečný výsledok pri kurze 1.50 (1/2) alebo vyššom sa započítava do požiadaviek prestávkovania, avšak ďalšia stávka podaná na Chelsea na Konečný výsledok v rovnakom zápase, či už v predzápasovej stávke alebo v stávke naživo sa nebude započítavať do požiadaviek prestávkovania. Keď Vaša prvá stávka na akúkoľvek kombináciu stávkovej ponuky/zápasu (na tikete) má kurz menší ako 1,50 (1/2), potom sa táto stávka a akékoľvek nasledujúce stávky na túto kombináciu stávkovej ponuky/zápasu nebudú započítavať do požiadaviek prestávkovania.
 14. Stávky uzavreté pred začiatkom zápasu alebo naživo na ázijský hendikep a na stávku na góly sa nezapočítavajú do požiadaviek prestávkovania vkladu a bonusu, ktoré sú uvedené v bode 4.
 15. Stávky vyplatené pomocou funkcie Vyplatiť teraz, alebo podané na Okamžité hry, sa nezapočítavajú do požiadaviek prestávkovania, ktoré sú uvedené v bode 4. Kde bola stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, pôvodný vklad sa nebude započítavať do podmienok prestávkovania, bude sa započítavať iba nový vklad.
 16. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vkladového bonusu, zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, bezrizikových stávok alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať bonus a vyhodnotenie stávok podľa správnych kurzov, zrušiť stávku zadarmo a bezrizikovú stávku a zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov bonusu. Ďalej si bet365 vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky vkladového bonusu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo ďalších platieb na pokrytie administratívnych výdavkov. Pred pridaním akéhokoľvek bonusu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo iných ponúk na jeho účet si ďalej vyhradzujeme právo požiadať ktoréhokoľvek zákazníka o poskytnutie dostatočnej dokumentácie podľa nášho uváženia pre zistenie totožnosti zákazníka.
 17. Bonusy bet365 sú určené pre rekreačné účely a bet365 môže zvážiť vhodnosť zákazníka pre účasť na týchto bonusoch.
 18. Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu, rodinu, adresu domácnosti, emailovú adresu, telefónne číslo, rovnaké číslo účtu platby (napr. debetná alebo kreditná karta) a jeden zdieľaný počítač (napr. vo verejnej knižnici alebo v práci). Vyhradzujeme si právo stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a to podľa nášho vlastného uváženia. Ponuky sa vzťahujú len na zákazníkov, ktorí uskutočnili vklad na bet365 so skutočnými peniazmi.
 19. bet365 si vyhradzuje právo zmeniť, zrušiť, odobrať alebo odmietnuť akýkoľvek bonus podľa vlastného rozhodnutia.