Garancia najlepších kurzov na každé konské dostihy a preteky chrtov - každý deň!
Keď podávate stávku s nami, vyberte si kurz pre Váš tip - a ak bude základný kurz (SP) vyšší, vyplatíme Vás s týmto vyšším kurzom. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov.
Táto ponuka obsahuje Tabuľové kurzy (Board Prices), bet365 Predbežné kurzy, jednoduché a kombi stávky ako aj Showcast stávky na všetky dostihy/preteky, kde je v ponuke pevný kurz. Ponuka platí len pre stávky na stávkové ponuky pevných kurzov typu Výhra a Víťaz/miesto a na Zvýhodnené podmienky umiestnenia. Všetky ostatné stávkové ponuky, vrátane upravených podmienok umiestnenia (Víťaz/miesto Extra), Dlhodobých stávok (ak nie je uvedené inak) a Tote/Pari-Mutuel (stávky a dividendy), sú vylúčené z tejto ponuky. Všetky Australo-ázijské dostihy sú vylúčené.
Napr. ak si stavíte s Predbežným kurzom 4.00 a Váš tip zvíťazí s 5.00, vyplatíme Vás kurzom 5.00!
Posledné výplaty z ponuky Garancia najlepších kurzov:
Deň Dostihy Tip PK/TK SP
Utorok 7.45 Newcastle (Race 8) Avenue Of Stars 7/2 9/2
Utorok 5.45 Newcastle (Race 4) Encore d'Or 6/4 9/4
Utorok 4.45 Newcastle (Race 2) Rey Loopy 2/1 9/2
Utorok 3.55 Kelso (Race 7) Mam Trasna 5/4 10/3
Utorok 2.25 Kelso (Race 4) Western Rules 5/2 9/2
Utorok 1.10 Leicester (Race 1) The Captains Inn 15/2 20/1
Podmienky
  1. Ponuka platí len pre stávky na stávkové ponuky pevných kurzov typu Výhra a Víťaz/miesto a na Zvýhodnené podmienky umiestnenia. Všetky ostatné stávkové ponuky, vrátane upravených podmienok umiestnenia (Víťaz/miesto Extra), Dlhodobých stávok (ak nie je uvedené inak) a Tote/Pari-Mutuel (stávky a dividendy), sú vylúčené z tejto ponuky. Všetky Australo-ázijské dostihy sú vylúčené.
  2. Stávkové ponuky pre upravené podmienky umiestnenia (Víťaz/miesto Extra) sa týkajú kurzov, ktoré sa nezhodujú so stávkovou ponukou Výhra a Víťaz/miesto, zobrazených na záložke dostihovej karty Pevné kurzy, buď pretože bol tento kurz prevzatý zo záložky Víťaz/miesto Extra alebo boli podmienky umiestnenia upravené cez tiket. Stávky podané pri takýchto podmienkach sa nebudú započítavať pre túto ponuku.
  3. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk nájdete po prihlásení sa na mobile alebo PC v sekcii Ponuky. bet365 uchováva záznamy o kontaktoch so zákazníkmi v súvislosti s kvalifikáciou na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude v prípade akéhokoľvek sporu rozhodujúci.
  4. Táto ponuka zahŕňa všetky dostihy/preteky, na ktoré ponúkame stávky typu Výhra a Víťaz/Miesto.
  5. Kde nie je vyhlásený začiatočný kurz (SP) trhu, a kurz bet365 je pri štarte vyšší ako prijatý kurz, Vaša stávka bude vyhodnotená pri vyššom kurze.
  6. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vstupného bonusu, zvýšených platieb, stávok zadarmo, bezrizikových stávok alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať bonus, zvýšené platby, stávku zadarmo alebo bezrizikovú stávku ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov vstupného bonusu a/alebo stávky zadarmo. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky vstupného bonusu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
  7. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
  8. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
  9. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.