Garancia najlepších kurzov

Garancia najlepších kurzov na každé konské dostihy a preteky chrtov - každý deň!
Keď podávate stávku s nami, vyberte si kurz pre Váš tip - a ak bude základný kurz (SP) vyšší, vyplatíme Vás s týmto vyšším kurzom. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov.
Táto ponuka zahŕňa Tabuľové kurzy (Board Prices), bet365 Predbežné kurzy, jednoduché a kombi stávky, ako aj Showcast stávky na všetky dostihy, kde je v ponuke pevný kurz. Ponuka platí iba pre stávky na stávkové ponuky pevných kurzov typu Víťaz, Víťaz/miesto a stávkové ponuky na Zvýhodnené podmienky umiestnenia. Všetky ostatné stávkové ponuky, vrátane Dlhodobých stávok (ak nie je uvedené inak) a Tote/Pari-Mutuel (stávky a dividendy), sú vylúčené z tejto ponuky. Všetky Australo-ázijské dostihy sú vylúčené.
Napr. ak si stavíte s Predbežným kurzom 4.00 a Váš tip zvíťazí s 5.00, vyplatíme Vás kurzom 5.00!
Posledné výplaty z ponuky Garancia najlepších kurzov:
Deň Dostihy Tip PK/TK SP
Streda 5.45 Kempton (Race 1) Ertidaad 5/1 16/1
Streda 4.50 Newcastle (Race 6) Ifubelieveindreams 11/4 11/2
Streda 2.40 Newcastle (Race 2) Henpecked 4/1 11/2
Streda 2.15 Doncaster (Race 2) First Drift 11/2 13/2
Streda 2.05 Newcastle (Race 1) Jetstream 12/1 25/1
Streda 1.50 Ludlow (Race 1) Lord Napier 2/1 5/1
Podmienky
  1. Ponuka platí iba pre stávky na stávkové ponuky pevných kurzov typu Víťaz, Víťaz/miesto a stávkové ponuky na Zvýhodnené podmienky umiestnenia. Všetky ostatné stávkové ponuky, vrátane Dlhodobých stávok (ak nie je uvedené inak) a Tote/Pari-Mutuel (stávky a dividendy), sú vylúčené z tejto ponuky. Všetky Australo-ázijské dostihy sú vylúčené.
  2. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk nájdete po prihlásení sa na mobile alebo PC v sekcii Ponuky. bet365 uchováva záznamy o kontaktoch so zákazníkmi v súvislosti s kvalifikáciou na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude v prípade akéhokoľvek sporu rozhodujúci.
  3. Táto ponuka zahŕňa všetky dostihy/preteky, na ktoré ponúkame stávky typu Výhra a Víťaz/Miesto.
  4. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vkladového bonusu, zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, bezrizikových stávok alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať bonus a vyhodnotenie stávok podľa správnych kurzov, zrušiť stávku zadarmo a bezrizikovú stávku a zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov bonusu. Ďalej si bet365 vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky vkladového bonusu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo ďalších platieb na pokrytie administratívnych výdavkov. Pred pridaním akéhokoľvek bonusu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo iných ponúk na jeho účet si ďalej vyhradzujeme právo požiadať ktoréhokoľvek zákazníka o poskytnutie dostatočnej dokumentácie podľa nášho uváženia pre zistenie totožnosti zákazníka.
  5. bet365 si vyhradzuje právo zmeniť, zrušiť, odobrať alebo odmietnuť akýkoľvek bonus podľa vlastného rozhodnutia.