Åpningstilbud

Åpne en ny konto i dag, og krev din 100% Startbonus. Regler og vilkår gjelder. Bli medlem

For å kvalifisere for bonusen din, bare følg disse enkle instruksjonene:
Åpne en konto, gjør et innskudd på 50 kr* eller mer og du vil være kvalifisert til en 100% bonus på ditt kvalifiserende innskudd opp til maksimalt 500 kr*.
For å kreve bonusen din, bare foreta et kvalifiserende innskudd, velg Min Konto fra menyen Tjenester, gå til Tilbud, så Tilgjengelige tilbud og velg Krev nå.
For å spille med bonusen din, må du bare spille gjennom beløpet fra innskuddet ditt én gang, på de sporter og markeder du ønsker. Du må ha oppgjorte spill, til en verdi som tilsvarer tre ganger summen av ditt kvalifiserende innskudd og bonusen, før du kan gjøre et uttak.
* eller tilsvarende i annen valuta
Fullstendige regler og vilkår
 1. Gjør et kvalifiserende innskudd på 50 kr* eller mer, for å få et 100% matchet beløp, i form av en bonus å spille med. Ditt kvalifiserende innskudd er ditt største innskudd (opptil maksimalt 500 kr*) som er gjort i løpet av de siste syv dagene før du krever tilbudet.
 2. Den maksimale bonusen som kan kreves, er 500 kr*. For å unngå eventuell tvil: Om ditt kvalifiserende innskudd er på 500 kr* eller mer, vil du altså kvalifisere deg for en bonus på 500 kr*.
 3. For å spille med din bonus: Krev tilbudet. Omsett så beløpet fra ditt kvalifiserende innskudd (opp til maksimalt 500 kr*) én gang på de sportene og markedene du ønsker (i henhold til regel 11 og 12 under).
 4. Du må ha oppgjorte spill til en verdi som tilsvarer tre ganger summen av ditt kvalifiserende innskudd (opptil maksimalt 500 kr*) og bonusen, før du kan gjøre et uttak (i henhold til regel 11 til 14 under).
 5. Dersom gjennomspillingskravet for denne bonusen ikke oppfylles innen 90 dager etter at du krevde tilbudet, vil eventuelle penger som står på bonussaldoen, gå tapt.
 6. Dette tilbudet kan ikke kreves etter 11:59 britisk tid 17. juli 2018.
 7. Personer i følgende land kan ikke motta dette tilbudet: Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Bahamas, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Den dominikanske republikk, Ecuador, Egypt, Elfenbenskysten, Georgia, Hviterussland, India, Kasakhstan, Kenya, Kina, Kroatia, Kuwait, Latvia, Litauen, Malta, Makedonia, Malaysia, Marocco, Mexico, Moldova, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Polen, Quatar, Russland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Taiwan, Tunisia, Ukraina, Ungarn og Vietnam.
 8. Du må kreve tilbudet innen syv dager etter at du har gjort ditt kvalifiserende innskudd.
 9. Dersom du gjør et uttak eller en overføring;
  a. før du krever tilbudet, vil alle forutgående transaksjoner ikke telle med mot de første kvalifiseringskriteriene, eller
  b. etter at du har krevd tilbudet - men før du har fullført gjennomspillingskravene - vil alle penger som er knyttet til bonussaldoen gå tapt, og tilbudet vil ikke lenger være tilgjengelig for deg.
 10. Du kan kun ha én aktiv bonus om gangen. For å motta en annen bonus, må bonusen som er aktiv i øyeblikket enten fullføres eller avsluttes først.
 11. Singelspill som plasseres med odds lavere enn 1.50 (1/2) vil ikke telle med mot ditt gjennomspillingskrav. I multispill må minst ett valg ha odds på 1.50 (1/2) eller høyere, for å telle med mot gjennomspillingskravet.
 12. I marked/kampkombinasjoner som kun har to eller tre potensielle utfall (for eksempel fulltidsresultat i fotball), hvor du har plassert spill på mer enn ett potensielt utfall, enten pre-match eller som Liveodds, vil kun utfallet med den høyeste kumulative innsatsen telle mot gjennomspillingskrav (om du har plassert den samme høyeste kumulative innsatsen på mer enn ett valg på den samme marked/kampkombinasjonen, vil kun en av dem telle mot gjennomspillingskrav). Alle spill avgjort på andre valg i samme marked/kampkombinasjon vil ikke telle mot gjennomspillingskrav. Denne regelen brukes i konjunksjon med andre restriksjoner. For eksempel, om du har et 100 kr spill på at Man Utd slår Chelsea og et 150 kr spill på at Chelsea slår Man Utd på markedet Resultat etter fulltid, til en odds på 1.50 (1/2) eller høyere, vil kun innsatsen på Chelsea telle mot gjennomspillingskrav (hvis begge spill var på 100 kr vil 100 kr telle mot gjennomspillingskrav). Hvis du plasserer ytterligere 100 kr spill på at Man Utd slår Chelsea til en odds på 1.50 (1/2) eller høyere, vil den kumulative 200 kr innsatsen telle mot gjennomspillingskrav og ikke 150 kr innsatsen på Chelsea.
 13. Spill plassert på Asian Handicap og Goal Line, både pre-match og som Liveodds, bidrar ikke mot gjennomspillingskravet som er angitt i regel 4.
 14. Spill som er avsluttet, eller plassert på Instant Games vil ikke telle mot gjennomspillingskravet, spesifisert i regel 4. Hvor et spill har blitt redigert via funksjonen Rediger spill, vil ikke den opprinnelige innsatsen telle mot gjennomspillingskravet. Kun den nye innsatsen vil telle.
 15. I tilfeller der vilkår for tilbudet har blitt brutt, eller det er bevis for at en serie spill plassert av en kunde eller en gruppe av kunder, som på grunn av en innskuddsbonus, forbedret utbetaling, gratisspill, risikofrie spill eller andre tilbud resulterer i garantert profitt for kunden, uavhengig av utfallet, både individuelt eller som del av en gruppe, kan bet365 ta tilbake bonusen, elementet med forbedret utbetaling, gratisspill eller risikofrie spill fra slike tilbud, og/eller annullere spill finansiert med innskuddsbonus eller gratisspill. I tillegg, hvor det er bevis for slik aktivitet, kan bet365 belaste kunden med et administrasjonsgebyr, på opp til verdien av innskuddsbonusen, gratisspill, risikofrie spill eller forbedret utbetaling, for å dekke administrative kostnader påløpt i å identifisere og ta handling mot den aktiviteten.
 16. bet365 kan ta tilbake bonusbeløp, gratisspill eller forbedret utbetaling som har blitt tildelt ved en feil.
 17. Alle kundetilbud er begrenset til én per person. Dersom bet365 har rimelig grunn til å mistenke at bonusen eller tilbudet kreves av eller for samme persons fordel mer enn én gang, eller av en gruppe av individer, så kan tilgjengeligheten av ethvert tilbud trekkes tilbake for den kunden eller gruppen av kunder og/eller annullere ethvert spill med midler fra bonusen og fjerne gevinster fra slike spill.
 18. bet365 kan, når som helst, foreta små rettelser av dette tilbudet for å rette skrivefeil eller for å forbedre klarhet eller kundeopplevelsen, og kan avbryte dette tilbudet for juridiske eller regulatoriske årsaker.
 19. Ansatte, ledelse og direktører hos bet365, selskapets promotører og agentbyråer, lisensinnehavere og lisenstakere – samt andre selskaper assosiert med eller tilknyttet bet365 er ikke berettiget for tilbudet. De samme vilkårene gjelder for personer i nær familie med slike personer.