Καλύτερες Εγγυημένες Αποδόσεις

Καλύτερες Εγγυημένες Αποδόσεις σε κάθε ιπποδρομία και κυνοδρομία - κάθε μέρα!
Όταν στοιχηματίσετε με εμάς, πάρτε την τιμή στην επιλογή σας και αν η SP (Αρχική Τιμή - Απόδοση κατά την έναρξη της κούρσας) είναι μεγαλύτερη, θα σας πληρώσουμε στις μεγαλύτερες αποδόσεις! Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο σε νέους πελάτες και πελάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις.
Αυτή η προσφορά περιλαμβάνει Αποδόσεις Ιπποδρόμιου (BP), bet365 Πρώιμες Αποδόσεις (EP), μονά και πολλαπλά και Showcast στοιχήματα όπου μια σταθερή τιμή προσφέρεται. Η προσφορά ισχύει για στοιχήματα που τοποθετούνται σε αγορές προκαθορισμένων αποδόσεων για Νίκη και Each-Way και αγορές Προνομιακού Πλασέ μόνο. Όλες οι άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των Μακροχρόνιων στοιχημάτων (εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά) και του Tote/Pari-Mutuel (στοιχήματα και μερίσματα), εξαιρούνται από αυτή την προσφορά. Όλες οι Αυστραλασιατικές κούρσες εξαιρούνται.
Για παράδειγμα, αν πάρετε μια 3/1 (4.00) Πρώιμη Απόδοση και η επιλογή σας κερδίσει σε 4/1 (5.00), θα πληρωθείτε με 4/1 (5.00)!
Πληρωμές Πρόσφατων Καλύτερων Εγγυημένων Αποδόσεων:
Ημέρα Κούρσα Επιλογές EP/BP SP
Τετάρτη 4.30 Newcastle (Race 2) King Oswald 9/4 11/4
Τετάρτη 4.05 Newbury (Race 6) Morning Vicar 2/1 5/1
Τετάρτη 3.55 Lingfield (Race 8) Mr Andros 4/1 11/2
Τετάρτη 3.45 Market Rasen (Race 7) The Last Bridge 4/1 6/1
Τετάρτη 3.00 Newbury (Race 4) Horatio Hornblower 11/2 7/1
Τετάρτη 1.00 Market Rasen (Race 2) Itsnonofurbusiness 14/1 16/1
Όροι & Προϋποθέσεις
  1. Η προσφορά ισχύει για στοιχήματα που τοποθετούνται σε αγορές προκαθορισμένων αποδόσεων για Νίκη και Each-Way και αγορές Προνομιακού Πλασέ μόνο. Όλες οι άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των Μακροχρόνιων στοιχημάτων (εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά) και του Tote/Pari-Mutuel (στοιχήματα και μερίσματα), εξαιρούνται από αυτή την προσφορά. Όλες οι Αυστραλασιατικές κούρσες εξαιρούνται.
  2. Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο σε νέους και επιλεγμένους πελάτες. Μπορείτε να δείτε μια πλήρη λίστα των διαθέσιμων προσφορών σας, κάνοντας είσοδο και επιλέγοντας τον τομέα Προσφορές στο κινητό ή στον Η/Υ. Η bet365 διατηρεί μια καταγραφή της επικοινωνίας με πελάτες σχετικά με το δικαίωμα σε προσφορές και αυτή η καταγραφή, συμπεριλιμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας οποιωνδήποτε περιορισμών έχουν επιβληθεί, θα είναι τελική στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας.
  3. Αυτή η προσφορά περιλαμβάνει όλες τις κούρσες όπου προσφέρουμε στοιχηματισμό σε Νίκη και Each-Way.
  4. Αν παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος ή υπάρχουν στοιχεία ότι μια σειρά από στοιχήματα που τοποθετούνται από πελάτη ή από ομάδα πελατών, δίνουν εγγυημένο κέρδος λόγω μπόνους εγγραφής, ενισχυμένης πληρωμής, δωρεάν στοιχημάτων ή στοιχημάτων χωρίς ρίσκο ή άλλης προσφοράς, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η bet365 διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το μπόνους και είναι στην αποκλειστική ευχέρειά της να διευθετήσει τα στοιχήματα στις σωστές αποδόσεις, να ακυρώσει τα δωρεάν και τα χωρίς ρίσκο στοιχήματα ή να ακυρώσει τα στοιχήματα που χρηματοδοτήθηκαν από την προσφορά κατάθεσης. Επιπλέον, η bet365 διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει χρέωση στον πελάτη μέχρι και ίση με την αξία του μπόνους, του δωρεάν στοιχήματος, του στοιχήματος χωρίς ρίσκο ή της επιπλέον πληρωμής για να καλύψει σχετικά διοικητικά έξοδα. Επιπλέον διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από οποιονδήποτε πελάτη να προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά έγγραφα, πριν προχωρήσουμε στην πίστωση οποιουδήποτε μπόνους, δωρεάν στοιχήματος, στοιχήματος χωρίς ρίσκο ή προσφοράς στο λογαριασμό του.
  5. Η bet365 διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να ακυρώσει, να ζητήσει την επιστροφή ή να αρνηθεί οποιαδήποτε προσφορά κατά απόλυτη κρίση της.