Καλύτερες Εγγυημένες Αποδόσεις σε κάθε ιπποδρομία και κυνοδρομία - κάθε μέρα!
Όταν στοιχηματίσετε με εμάς, πάρτε την τιμή στην επιλογή σας και αν η SP (Αρχική Τιμή - Απόδοση κατά την έναρξη της κούρσας) είναι μεγαλύτερη, θα σας πληρώσουμε στις μεγαλύτερες αποδόσεις! Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο σε νέους πελάτες και πελάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις.
Αυτή η προσφορά περιλαμβάνει Αποδόσεις Ιπποδρόμιου (BP), bet365 Πρώιμες Αποδόσεις (EP), μονά και πολλαπλά και Showcast στοιχήματα σε κάθε κούρσα όπου μια σταθερή τιμή προσφέρεται. Η προσφορά ισχύει για στοιχήματα που τοποθετούνται σε αγορές Προκαθορισμένων Αποδόσεων για Νίκη και Each-Way και αγορές Προνομιακού Πλασέ μόνο. Όλες οι άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των Προσαρμοσμένων Όρων Πλασέ (Each Way Extra), Μακροχρόνιων στοιχημάτων (εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά) και του Tote/Pari-Mutuel (στοιχήματα και μερίσματα), εξαιρούνται από αυτή την προσφορά. Όλες οι Αυστραλασιατικές κούρσες εξαιρούνται.
Για παράδειγμα, αν πάρετε μια 3/1 (4.00) Πρώιμη Απόδοση και η επιλογή σας κερδίσει σε 4/1 (5.00), θα πληρωθείτε με 4/1 (5.00)!
Πληρωμές Πρόσφατων Καλύτερων Εγγυημένων Αποδόσεων:
Ημέρα Κούρσα Επιλογές EP/BP SP
Πέμπτη 7.15 Chelmsford City (Race 5) Chookie Dunedin 7/2 6/1
Πέμπτη 6.45 Chelmsford City (Race 4) Calling Out 8/1 16/1
Πέμπτη 6.15 Chelmsford City (Race 3) Ertidaad 10/1 20/1
Πέμπτη 3.05 Warwick (Race 6) Keep Moving 4/1 6/1
Πέμπτη 2.30 Warwick (Race 5) Daydream Aulmes 7/2 6/1
Πέμπτη 12.15 Warwick (Race 1) Teaser 3/1 6/1
Όροι & Προϋποθέσεις
  1. Η προσφορά ισχύει μόνο για στοιχήματα που τοποθετούνται σε αγορές Προκαθορισμένων Αποδόσεων για Νίκη και Each-Way και αγορές Ενισχυμένων Όρων Πλασέ. Όλες οι άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των Προσαρμοσμένων Όρων Πλασέ (Each Way Extra), Μακροχρόνιων στοιχημάτων (εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά) και του Tote/Pari-Mutuel (στοιχήματα και μερίσματα), εξαιρούνται από αυτή την προσφορά. Όλες οι Αυστραλασιατικές κούρσες εξαιρούνται.
  2. Οι αγορές Προσαρμοσμένων Όρων Πλασέ (Each Way Extra) αναφέρονται στις τιμές που δεν ταιριάζουν με την αγορά Νίκη και Each Way η οποία παρουσιάζεται στην καρτέλα Προκαθορισμένων Αποδόσεων της κάρτας κούρσας, είτε επειδή η τιμή έχει ληφθεί από την καρτέλα Each Way Extra ή οι όροι πλασέ για το στοίχημα έχουν προσαρμοστεί μέσω του δελτίου στοιχήματος. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε τέτοιους όρους δεν θα μετράνε για αυτή την προσφορά.
  3. Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο σε νέους και επιλεγμένους πελάτες. Μπορείτε να δείτε μια πλήρη λίστα των διαθέσιμων προσφορών σας, κάνοντας είσοδο και επιλέγοντας τον τομέα Προσφορές στο κινητό ή στον Η/Υ. Η bet365 διατηρεί μια καταγραφή της επικοινωνίας με πελάτες σχετικά με το δικαίωμα σε προσφορές και αυτή η καταγραφή, συμπεριλιμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας οποιωνδήποτε περιορισμών έχουν επιβληθεί, θα είναι τελική στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας.
  4. Αυτή η προσφορά περιλαμβάνει όλες τις κούρσες όπου προσφέρουμε στοιχηματισμό σε Νίκη και Each-Way.
  5. Όπου δεν δηλώνεται μια γενική SP, αν η τιμή της bet365 κατά την έναρξη της κούρσας είναι μεγαλύτερη από τη τιμή που έχει ήδη ληφθεί, το στοίχημά σας θα διευθετείται στην υψηλότερη τιμή.
  6. Αν παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος της προσφοράς ή υπάρχουν στοιχεία ότι μια σειρά από στοιχήματα που τοποθετούνται από πελάτη ή από ομάδα πελατών, δίνουν εγγυημένο κέρδος λόγω μπόνους κατάθεσης, ενισχυμένης πληρωμής, Δωρεάν Στοιχημάτων, στοιχημάτων χωρίς ρίσκο ή άλλης προσφοράς, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είτε ατομικά, είτε ως μέρος μιας ομάδας, η bet365 μπορεί να αποσύρει το μπόνους, την ενισχυμένη πληρωμή, το Δωρεάν Στοίχημα ή το στοίχημα χωρίς ρίσκο τέτοιας προσφοράς και/ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα που χρηματοδοτήθηκε μέσω του μπόνους κατάθεσης ή του Δωρεάν Στοιχήματος. Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις τέτοιου είδους δραστηριότητας, η bet365 μπορεί να επιβάλει χρέωση στον πελάτη μέχρι και ίση με την αξία του μπόνους κατάθεσης, του Δωρεάν Στοιχήματος, του στοιχήματος χωρίς ρίσκο ή της ενισχυμένης πληρωμής για να καλύψει σχετικά διοικητικά έξοδα, που προκύπτουν από την αναγνώριση και τη λήψη μέτρων κατά της δραστηριότητας αυτής.
  7. Η bet365 μπορεί να ζητήσει πίσω οποιοδήποτε ποσό μπόνους, Δωρεάν Στοιχήματα ή ενισχυμένες πληρωμές που έχουν αποδοθεί εσφαλμένα.
  8. Η bet365 μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε μικρές τροποποιήσεις αυτής της προσφοράς για να διορθώσει τυπογραφικά λάθη ή να βελτιώσει τη σαφήνεια ή την εμπειρία του πελάτη και μπορεί να ακυρώσει αυτήν την προσφορά για νομικούς ή ρυθμιστικούς λόγους.
  9. Οι υπάλληλοι, εργαζόμενοι και διευθυντές της bet365, οι διαφημιστικές ή άλλες εταιρείες, οι αδειούχοι και αδειοδότες, οι πάροχοι υπηρεσιών και άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες δεν θα δικαιούνται την προσφορά. Οι ίδιοι όροι θα ισχύουν για τις οικογένειες αυτών των προσώπων.