Jak to funguje:
 1. Podejte předzápasovou jednoduchou sázku na typ sázky Konečný výsledek pro jakýkoliv zápas Mistrovství světa 2018.
 2. Pokud tým, na jehož výhru máte vsazeno, bude vést o 2 góly během jakékoli fáze normální hrací doby, vyplatíme Vaši sázku s předstihem jako vítěznou nezávisle na konečném výsledku.
Klíčové Podmínky nabídky
 • Tato nabídka je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky.
 • Platí pro předzápasové jednoduché sázky na typ sázky Konečný výsledek pro všechny zápasy Mistrovství světa 2018, a to až do a včetně finále v neděli 15. července.
 • Tato nabídka nebude platit pro případy, kdy byla pomocí funkce Zavřít sázku zavřena celá sázka. Pokud byla sázka částečně vyplacena pomocí funkce Zavřít sázku a Váš tým povede o dva góly, bude vyhodnocena i zbývající část aktivní sázky.
 • Pokud byla kvalifikační sázka upravena pomocí funkce Upravit sázku před výkopem a Váš tým povede o dva góly, sázka bude vyhodnocena na základě nové sázky. V případě, že sázka byla upravena tak, aby zahrnovala či měla upravený tip u události, která je Live, nabídka již nadále nebude platit.
Plné znění Podmínek
 1. Tato nabídka je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky. Kompletní seznam Vám dostupných nabídek najdete, když se přihlásíte a zvolíte sekci Bonusy na mobilu nebo sekci Nabídky na počítači. bet365 uchovává záznam o kontaktech se zákazníky v souvislosti s kvalifikací na nabídky. Tento záznam, včetně data a času uložení veškerých omezení, bude v případě sporu rozhodující.
 2. Platí pro předzápasové jednoduché sázky na typ sázky Konečný výsledek pro všechny zápasy Mistrovství světa 2018, a to od čtvrtka 14. června 2018 až do a včetně finále v neděli 15. července 2018.
 3. Nabídka neplatí na sázky podané na tip Remíza u každého zápasu.
 4. Vaše sázka bude vyplacená v plné výši, pokud Váš tým bude vyhrávat o dva góly v jakékoliv fázi zápasu bez ohledu na konečný výsledek.
 5. Tato nabídka platí pro sázky na Konečný výsledek, které jsou vyhodnoceny na základě 90minutové hry. Ta rovněž zahrnuje jakékoliv nastavení, ale nezahrnuje prodloužení nebo penaltový rozstřel.
 6. Tato nabídka nebude platit pro případy, kdy byla pomocí funkce Zavřít sázku zavřena celá sázka. Pokud byla sázka částečně vyplacena pomocí funkce Zavřít sázku a Váš tým povede o dva góly, bude vyhodnocena i zbývající část aktivní sázky.
 7. Pokud byla kvalifikační sázka upravena pomocí funkce Upravit sázku před výkopem a Váš tým povede o dva góly, sázka bude vyhodnocena na základě nové sázky. V případě, že sázka byla upravena tak, aby zahrnovala či měla upravený tip u události, která je Live, nabídka již nadále nebude platit.
 8. Tato nabídka nebude platit pro sázky podané prostřednictvím funkce Tvorba sázky, kromě případů, kdy se jedná o předzápasovou jednoduchou sázku na Konečný výsledek.
 9. Budeme se snažit vyhodnotit všechny kvalifikační sázky a přičíst finanční prostředky na Váš účet do 15 minut od chvíle, kdy Váš tip povede o dva góly.
 10. Pokud je Vaše sázka vyplacena brzy v souladu s touto nabídkou, tak nebude vyplacena znovu, jestliže Váš tip vyhraje zápas.
 11. Je-li porušena kterákoli podmínka bonusu či nabídky nebo existuje-li důkaz, že zákazník nebo skupina zákazníků podala sérii sázek, které jim na základě vkladového bonusu, zvýšených plateb, sázek zdarma, bezrizikových sázek nebo jakékoli jiné nabídky garantují výhry nezávisle na výsledku sázky, ať již individuálně nebo jako členovi skupiny, bet365 může požadovat zpět tento bonus, zvýšenou platbu, sázku zdarma či bezrizikovou sázku z takových nabídek a/nebo zrušit kteroukoli sázku financovanou z daného vkladového bonusu nebo sázky zdarma. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše vkladového bonusu, sázky zdarma, bezrizikové sázky nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
 12. bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku, sázku zdarma či zvýšenou platbu.
 13. bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit typografické chyby či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
 14. Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se této nabídky nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.