Získejte až o 50 % více z předzápasových aku sázek podaných na americké a kanadské sporty. Navýšení se vztahuje na zápasy amerického fotbalu a dále na basketbalové, hokejové a baseballové zápasy, a to v rámci základní sezóny i mimo sezónu.
Tato nabídka platí pro výhry z předzápasových aku sázek se dvěma nebo více tipy podaných na NFL/NCAAF/CFL/NBA/NCAAB/MLB/NHL na následující sázky se 2 možnostmi: Handicap, Celkem v utkání, 1. poločas - Handicap, 2. poločas - Handicap, 1. poločas - Celkem, 2. poločas - Celkem a Sázka na vítěze. Tato nabídka je dostupná pouze pro nové a kvalifikující se zákazníky.
Maximální bonus, který můžete obdržet, je 100.000£ nebo ekvivalent v jiné měně. Tento bonus neplatí pro případy, kdy byla pomocí funkce Zavřít sázku zavřena celá sázka. Pokud byla sázka částečně vyplacena pomocí funkce Zavřít sázku, bonus bude vypočítán na základě zbývající části sázky. Když je kvalifikační sázka upravena pomocí naší funkce Upravit sázku, bonus bude vypočítán na základě nové sázky. V případě, že sázka byla upravena tak, aby zahrnovala či měla upravený tip u události, která je Live, bonus již nadále nebude platit. Tato nabídka se nevztahuje na Parlay karty s pevnými kursy, Teasery nebo na kombinované sázky s bonusy jako jsou Lucky 15 nebo Lucky 31.
Abyste z tohoto bonusu získali ještě více, tak jsme odstranili požadavek na minimální požadovaný kurs, takže s Vašimi tipy můžete nyní získat bonus bez ohledu na jejich kurs.
Pokud bude Vaše sázka úspěšná, přidáme k Vašim výhrám následující bonusy:
Typ sázky Bonus
Dvojice 5% bonus
Trojice 7,5% bonus
Čtveřice 10% bonus
Pětice 15% bonus
Šestice 20% bonus
Sedmice 25% bonus
Osmice 30% bonus
Devítice 35% bonus
Desetice 40% bonus
Jedenáctice 45% bonus
Dvanáctice a vyšší 50% bonus
Podmínky
 1. Tato nabídka je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky. Kompletní seznam Vám dostupných nabídek najdete, když se přihlásíte a zvolíte sekci Bonusy na mobilu nebo sekci Nabídky na počítači. bet365 uchovává záznam o kontaktech se zákazníky v souvislosti s kvalifikací na nabídky. Tento záznam, včetně data a času uložení veškerých omezení, bude v případě sporu rozhodující.
 2. Tento bonus platí pro výhry z předzápasových aku sázek se dvěma nebo více tipy podaných na NFL/NCAAF/CFL/NBA/NCAAB/MLB/NHL na následující sázky se 2 možnostmi: Handicap, Celkem v utkání, 1. poločas - Handicap, 2. poločas - Handicap, 1. poločas - Celkem, 2. poločas - Celkem a Sázka na vítěze. Sázky podané na předsezónní zápasy u jakýchkoliv kvalifikačních soutěží se nepočítají do této nabídky.
 3. Pokud bude kterýkoliv z tipů odložen/zrušen nebo bude bez výsledku (push), bonus zůstává v platnosti, ale procentuální výše bonusu bude odpovídat skutečnému počtu výherních tipů. Např. aku sázka s 8 tipy (akumulátor s osmicí), kde je 7 výherních tipů a 1 push, obdrží k výhře 25% bonus.
 4. Maximální hodnota bonusu činí 100.000£ nebo odpovídající hodnota v jiné měně. Aku Bonus se nevztahuje na Parlay karty s pevnými kursy, Teasery nebo na kombinované sázky s bonusy jako jsou Lucky 15, Lucky 31 atd.
 5. Bonusová část Vašich výher bude přičtena na Váš účet do 24 hodin od odehrání Vašeho posledního tipu.
 6. Tento bonus neplatí pro případy, kdy byla pomocí funkce Zavřít sázku zavřena celá sázka. Pokud byla sázka částečně vyplacena pomocí funkce Zavřít sázku, bonus bude vypočítán na základě zbývající části sázky.
 7. Když je kvalifikační sázka upravena pomocí naší funkce Upravit sázku, bonus bude vypočítán na základě nové sázky. V případě, že sázka byla upravena tak, aby zahrnovala či měla upravený tip u události, která je Live, bonus již nadále nebude platit.
 8. Je-li porušena kterákoli podmínka bonusu či nabídky nebo existuje-li důkaz, že zákazník nebo skupina zákazníků podala sérii sázek, které jim na základě vkladového bonusu, zvýšených plateb, sázek zdarma, bezrizikových sázek nebo jakékoli jiné nabídky garantují výhry nezávisle na výsledku sázky, ať již individuálně nebo jako členovi skupiny, bet365 může požadovat zpět tento bonus, zvýšenou platbu, sázku zdarma či bezrizikovou sázku z takových nabídek a/nebo zrušit kteroukoli sázku financovanou z daného vkladového bonusu nebo sázky zdarma. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše vkladového bonusu, sázky zdarma, bezrizikové sázky nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
 9. bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku, sázku zdarma či zvýšenou platbu.
 10. bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit typografické chyby či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
 11. Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se této nabídky nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.