Vstupní bonus

Otevřete si účet již dnes a získejte svůj 100% vkladový bonus. Platí Podmínky. Zaregistrujte se

Abyste se kvalifikovali pro svůj bonus, řiďte se prosím těmito jednoduchými instrukcemi:
Otevřete si účet, proveďte vklad ve výši 150 Kč* nebo více a budete moci požádat o 100% bonus z Vašeho kvalifikačního vkladu až do maxima 1.500 Kč*.
Pro požádání o bonus proveďte kvalifikační vklad, v menu Služby vyberte Pro členy a v záložce Bonusy vyberte Nabízené bonusy a poté možnost Požádat nyní.
Pro sázení se svým bonusem musíte jedenkrát prosázet výši svého vkladu na Vámi zvolené sporty a sázky. Před provedením výběru musíte mít vyhodnocené sázky v hodnotě trojnásobku svého vkladu a bonusu.
*nebo odpovídající hodnota v jiné měně
Plné znění Podmínek nabídky
 1. Abyste se kvalifikovali pro 100% bonus pro sázení ve stejné hodnotě, musíte provést kvalifikační vklad v hodnotě 150 Kč* nebo více. Váš kvalifikační vklad je Váš největší vklad (omezený na 1.500 Kč*) podaný v době sedmi dnů předtím, než požádáte o bonus.
 2. Maximální bonus, který hráč může získat, je 1.500 Kč*. Aby bylo zamezeno pochybnostem, pokud je Váš kvalifikační vklad 1.500 Kč* nebo více, kvalifikujete se pro bonus v hodnotě 1.500 Kč*.
 3. Pro sázení se svým bonusem musíte požádat o svůj bonus a potom jedenkrát prosázet výši svého kvalifikačního vkladu (omezeného na 1.500 Kč*) na Vámi zvolené sporty a sázky (podléhá níže uvedeným podmínkám č. 11 a 12).
 4. Před provedením výběru musíte mít vyhodnocené sázky v hodnotě trojnásobku svého kvalifikačního vkladu (omezeného na 1.500 Kč*) a bonusu (podléhá níže uvedeným podmínkám č. 11 až 14).
 5. Jestliže nebudou požadavky na prosázení pro tento bonus splněny do 90 dnů od požádání o bonus, veškeré prostředky na Vašem bonusovém zůstatku propadnou.
 6. O tuto nabídku nelze požádat po 17. červenci 2018 po 11:59 UK času.
 7. Tato nabídka není k dispozici zákazníkům žijícím v těchto zemích: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bangladéš, Bělorusko, Bolívie, Brazílie, Čína, Dominikánská republika, Egypt, Ekvádor, Gruzie, Chile, Chorvatsko, Indie, Katar, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Kuvajt, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Malajsie, Malta, Maroko, Mexiko, Moldavsko, Nigérie, Nikaragua, Pákistán, Panama, Peru, Pobřeží slonoviny, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Tchaj-wan, Tunisko, Ukrajina a Vietnam.
 8. O bonus musíte požádat do 7 dnů od provedení kvalifikačního vkladu.
 9. Pokud provedete výběr nebo převod ven z účtu:
  a. předtím, než požádáte o bonus, tak se žádné předchozí vklady nebudou započítávat do původních kvalifikačních kritérií; nebo
  b. poté, co jste požádali o bonus, ale předtím, než dokončíte požadavky na prosázení, všechny prostředky na Vašem bonusovém zůstatku propadnou a nabídka pro Vás přestane být dostupná.
 10. V jeden moment můžete mít aktivní jen jeden bonus. Abyste požádali o další bonus, musíte první dokončit nebo zrušit aktivní bonus.
 11. Všechny podané jednoduché sázky s kursem menším než 1,50 (1/2) se nezapočítávají do žádného požadavku na prosázení. Aby se kombinované sázky započítávaly do požadavku na prosázení, musí obsahovat alespoň jeden tip s kursem 1,50 (1/2) nebo vyšším.
 12. U kombinací sázek/zápasů, které mají jen dva či tři možné výsledky (například sázka na Konečný výsledek ve fotbalu), v případě, že jste podali sázky na více než jeden možný výsledek, buď před zápasem nebo Live, pouze výsledek s Vaším nejvyšším kumulativním vkladem se bude počítat do požadavku na prosázení (pokud jste umístili stejný nejvyšší kumulativní vklad na více tipů ve stejné kombinaci sázek/zápasů, bude se do požadavku na prosázení počítat pouze jeden). Žádné sázky podané na jiné tipy ve stejné kombinaci typů sázek/zápasů se do těchto požadavků na prosázení nebudou započítávat. Tato podmínka platí společně s jinými omezeními. Např. pokud jste podali sázku typu Konečný výsledek s kursem 1,50 (1/2) nebo vyšším v hodnotě 300 Kč na to, že Man Utd porazí Chelsea, a sázku v hodnotě 450 Kč na to, že Chelsea porazí Man Utd, bude se k požadavku na prosázení počítat pouze vklad na Chelsea (pokud by obě sázky byly v hodnotě 300 Kč, počítalo by se k požadavku na prosázení 300 Kč). Pokud byste podali další sázku s kursem 1,50 (1/2) nebo vyšším v hodnotě 300 Kč na to, že Man Utd porazí Chelsea, počítal by se k požadavku na prosázení tento kumulativní vklad v hodnotě 600 Kč a ne vklad na Chelsea v hodnotě 450 Kč.
 13. Předzápasové i Live sázky podané na Asijský handicap a Sázku na góly se nezapočítávají do požadavku na prosázení uvedeného v podmínce č. 4.
 14. Sázky, které jsou zavřeny pomocí funkce Zavřít sázku nebo podány na Rychlé hry, se nezapočítávají do požadavku na prosázení uvedeného v podmínce č. 4. Pokud jste upravili sázku pomocí naší funkce Upravit sázku, nebude se do tohoto požadavku na prosázení započítávat původní vklad, ale jen nový vklad.
 15. Je-li porušena kterákoli podmínka bonusu či nabídky nebo existuje-li důkaz, že zákazník nebo skupina zákazníků podala sérii sázek, které jim na základě vkladového bonusu, zvýšených plateb, sázek zdarma, bezrizikových sázek nebo jakékoli jiné nabídky garantují výhry nezávisle na výsledku sázky, ať již individuálně nebo jako členovi skupiny, bet365 může požadovat zpět tento bonus, zvýšenou platbu, sázku zdarma či bezrizikovou sázku z takových nabídek a/nebo zrušit kteroukoli sázku financovanou z daného vkladového bonusu nebo sázky zdarma. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše vkladového bonusu, sázky zdarma, bezrizikové sázky nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
 16. bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku, sázku zdarma či zvýšenou platbu.
 17. Všechny nabídky pro zákazníky jsou omezeny na jednu osobu. Má-li bet365 dostatečně důvodné podezření, že o bonus či nabídku žádá stejná osoba vícekrát, či je o ně žádáno v její prospěch, či je o ně žádáno skupinou osob, může zrušit platnost libovolné nabídky nebo všech nabídek pro takového zákazníka či skupinu zákazníků a/nebo zrušit všechny sázky financované z tohoto bonusu a odstranit jakékoli výhry plynoucí z takové sázky.
 18. bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit typografické chyby či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
 19. Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se této nabídky nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.