Nejlepší kursy garantovány - denně u všech koňských dostihů a závodů chrtů.
Vsaďte si u nás na svůj tip s vybraným kursem - a pokud bude startovní kurs (SP) vyšší, vyplatíme Vám výhru s tímto vyšším kursem. Tato nabídka je dostupná pouze pro nové a kvalifikující se zákazníky.
Tato nabídka zahrnuje Board Prices, bet365 Early Prices, jednoduché sázky i aku a kombi sázky a rovněž Showcast sázky na všechny závody, kde nabízíme pevný kurs. Tato nabídka platí jen pro sázky typu Výhra a Výhra/Umístění s pevnými kursy a sázky Vylepšené podmínky umístění. Všechny ostatní typy sázek včetně sázek na upravené podmínky umístění (Výhra/Umístění Extra), dlouhodobých sázek (pokud není uvedeno jinak) a sázek Tote/Pari-Mutuel (sázky a dividendy) jsou vyloučeny z této nabídky. Všechny sázky na dostihy v Australasii jsou z této nabídky vyloučeny.
Pokud si například vsadíte Early Price 4,00 a Váš tip zvítězí se SP 5,00, bude Vám vyplacena výhra s kursem 5,00!
Nejlepší kursy garantovány - poslední výplaty:
Den Dostih Tip EP/BP SP
Úterý 7.45 Newcastle (Race 8) Avenue Of Stars 7/2 9/2
Úterý 5.45 Newcastle (Race 4) Encore d'Or 6/4 9/4
Úterý 4.45 Newcastle (Race 2) Rey Loopy 2/1 9/2
Úterý 3.55 Kelso (Race 7) Mam Trasna 5/4 10/3
Úterý 2.25 Kelso (Race 4) Western Rules 5/2 9/2
Úterý 1.10 Leicester (Race 1) The Captains Inn 15/2 20/1
Podmínky
  1. Tato nabídka platí jen pro sázky typu Výhra a Výhra/Umístění s pevnými kursy a sázky Vylepšené podmínky umístění. Všechny ostatní typy sázek včetně sázek na upravené podmínky umístění (Výhra/Umístění Extra), dlouhodobých sázek (pokud není uvedeno jinak) a sázek Tote/Pari-Mutuel (sázky a dividendy) jsou vyloučeny z této nabídky. Všechny sázky na dostihy v Australasii jsou z této nabídky vyloučeny.
  2. Sázky na upravené podmínky umístění (Výhra/Umístění Extra) odkazují na kursy, které se neshodují se sázkou typu Výhra/Umístění zobrazenou na záložce Pevné kursy na přehledu dostihu, buď protože jejich kurs byl převzat ze záložky Výhra/Umístění Extra, nebo protože jejich podmínky umístění byly upraveny pomocí tiketu. Sázky podané za takových podmínek se pro tuto nabídku nebudou počítat.
  3. Tato nabídka je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky. Kompletní seznam Vám dostupných nabídek najdete, když se přihlásíte a zvolíte sekci Bonusy na mobilu nebo sekci Nabídky na počítači. bet365 uchovává záznam o kontaktech se zákazníky v souvislosti s kvalifikací na nabídky. Tento záznam, včetně data a času uložení veškerých omezení, bude v případě sporu rozhodující.
  4. Tato nabídka zahrnuje všechny závody, u kterých nabízíme sázky typu Výhra a Výhra/Umístění.
  5. Pokud nebyl vyhlášen startovní kurs (SP) trhu a kurs bet365 při startu dostihu je vyšší než kurs platný v době, kdy jste podali sázku, bude Vaše sázka vyhodnocena podle tohoto vyššího kursu.
  6. Je-li porušena kterákoli podmínka bonusu či nabídky nebo existuje-li důkaz, že zákazník nebo skupina zákazníků podala sérii sázek, které jim na základě vkladového bonusu, zvýšených plateb, sázek zdarma, bezrizikových sázek nebo jakékoli jiné nabídky garantují výhry nezávisle na výsledku sázky, ať již individuálně nebo jako členovi skupiny, bet365 může požadovat zpět tento bonus, zvýšenou platbu, sázku zdarma či bezrizikovou sázku z takových nabídek a/nebo zrušit kteroukoli sázku financovanou z daného vkladového bonusu nebo sázky zdarma. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše vkladového bonusu, sázky zdarma, bezrizikové sázky nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
  7. bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku, sázku zdarma či zvýšenou platbu.
  8. bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit typografické chyby či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
  9. Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se této nabídky nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.