Svetovy pohar v biatlonu

Koukalov� může přij�t i o olympi�du

Thu, 26 Oct 2017 17:24:35 EST
Žensk� biatlonov� sez�na je na zač�tku a hned se mus� obej�t bez jedn� z největš�ch hvězd světov�ho form�tu.

Štafeta žen bude m�t změny

Sun, 22 Jan 2017 02:24:01 EST
Žensk� biatlonov� štafeta bude muset oželit start česk� jedničky Gabriely Koukalov�, kter� si d� volno.

Krčm�ř si vylepšil maximum

Sun, 15 Jan 2017 15:26:05 EST
Fantastick� z�vod předvedl česk� biatlonista Michal Krčm�ř, kter� dojel v německ�m Ruhpoldingu na třet�m m�stě.

Všechny česk� biatlonistky uspěly

Sun, 15 Jan 2017 03:31:13 EST
�vodn� německ� z�vod Světov�ho poh�ru v biatlonu v Ruhpoldingu dopadl př�mo v�borně pro česk� z�vodnice.

Koukalov� v čele Světov�ho poh�ru

Sun, 08 Jan 2017 04:32:46 EST
Česk� biatlonistka Gabriela Koukalov� zopakovala v sobotu skvělou j�zdu a d�ky druh�mu m�stu ze st�hac�ho z�vodu vede cel� Světov� poh�r.

Češky ovl�dly z�vod v Oberhofu

Sun, 08 Jan 2017 12:01:57 EST
Hromadn� z�vod v německ�m Oberhofu byl ve znamen� česk�ch biatlonistek, kter� skončily na prvn� a třet� pozici.

Moravec si užil i pades�t� m�sto

Tue, 20 Dec 2016 17:07:37 EST
Česk� biatlonista Ondřej Moravec doj�žděl ve st�hačce v Nov�m Městě až jako pades�t�, přesto to pro něj byl jeden z nejemotivnějš�ch z�žitků. Proč?

Koukalov� byla pln� radosti

Mon, 19 Dec 2016 02:38:29 EST
Světov� poh�r v Nov�m Městě na Moravě skončil pro česk� barvy v�borně, prvn� m�sto si vyjela Gabriela Koukalov�.

Fourcade v Nov�m Městě rozd�val medaile

Mon, 19 Dec 2016 07:09:52 EST
Větš� hvězda se moment�lně v Nov�m Městě na Moravě a možn� ani v cel� Česk� republice nenach�z�. Martin Fourcade ohromuje sportovn�mi v�kony i lidskost�.

Fourcade v�těz�, kde se d�

Sun, 11 Dec 2016 08:41:28 EST
Francouzsk� biatlonista Martin Fourcade ovl�dl v�kend ve Světov�m poh�ru ve slovinsk� Pokljuce, když vyhr�l hned třikr�t.
Page 1 of 3
123