Gabriela Koukalova

Koukalov� může přij�t i o olympi�du

Thu, 26 Oct 2017 17:24:35 EST
Žensk� biatlonov� sez�na je na zač�tku a hned se mus� obej�t bez jedn� z největš�ch hvězd světov�ho form�tu.

Koukalovou st�la chyba zlato

Mon, 13 Feb 2017 03:13:16 EST
Česk� biatlonistka Gabriela Koukalov� dok�zala ve st�hac�m z�vodě na mistrovstv� světa z�skat bronzovou medaili.

Všechny česk� biatlonistky uspěly

Sun, 15 Jan 2017 03:31:13 EST
�vodn� německ� z�vod Světov�ho poh�ru v biatlonu v Ruhpoldingu dopadl př�mo v�borně pro česk� z�vodnice.

Koukalov� v čele Světov�ho poh�ru

Sun, 08 Jan 2017 04:32:46 EST
Česk� biatlonistka Gabriela Koukalov� zopakovala v sobotu skvělou j�zdu a d�ky druh�mu m�stu ze st�hac�ho z�vodu vede cel� Světov� poh�r.

Češky ovl�dly z�vod v Oberhofu

Sun, 08 Jan 2017 12:01:57 EST
Hromadn� z�vod v německ�m Oberhofu byl ve znamen� česk�ch biatlonistek, kter� skončily na prvn� a třet� pozici.

Koukalov� byla pln� radosti

Mon, 19 Dec 2016 02:38:29 EST
Světov� poh�r v Nov�m Městě na Moravě skončil pro česk� barvy v�borně, prvn� m�sto si vyjela Gabriela Koukalov�.
Page 1 of 1
1