Miami Heat

Bosh je bl�zko sv�mu konci

Thu, 29 Sep 2016 14:42:47 EST
Basketbalista Chris Bosh je kvůli neust�l�m zdravotn�m probl�mům bl�zko ukončen� kari�ry a s určitou platnost� nebude pokračovat v z�mořsk�m klubu NBA proti Miami Heat.
Page 1 of 1
1