Vinnare/Plats extra ger dig möjlighet att öka eller minska antalet platser i ett lopp när du spelar på marknaden Vinnare/Plats (V/P) på utvald galopp.
Genom att använda Vinnare/Plats extra kan du lägga till platser på dina galoppspel på Vinnare/Plats och till följd av detta få ett reducerat odds, eller så kan du ta bort platser och istället få ett högre odds på ditt val.
Hur många platser som erbjuds i ett lopp för Vinnare/Plats extra går att se på Vinnare/Plats extra-kupongen eller på spelkupongen.
Hur du får åtkomst till Vinnare/Plats extra:
Bara välj fliken ”Vinnare/Plats extra” i loppets rubrik för att se de extra platsvillkoren som erbjuds på loppet i fråga.
När du har valt ett odds och motsvarande antal platser från kupongen under Vinnare/Plats extra kommer detta att visas på din spelkupong. Platsvillkoren kan även ändras direkt på spelkupongen.

Spel placerade på Vinnare/Plats extra kommer inte att kvalificera sig för erbjudandena bet365 - Förbättrat startodds och Bästa-odds-garanti. Enda undantaget är då nya eller kvalificerande kunder väljer platsvillkor på loppet som matchar de som erbjuds för standardmarknaden Vinnare och Vinnare/Plats. Erbjuds förbättrade platsvillkor på loppet och kunden väljer att spela på dessa, så kommer Bästa-odds-garantin att gälla.
Regler och villkor
  1. Vinnare/Plats extra är tillgängligt för singelspel placerade före loppstart på utvald galopp. För galopp från Storbritannien och Irland är detta tillgängligt från kl. 09.00 brittisk tid.
  2. Spel på Vinnare/Plats extra som placeras via fliken Vinnare/Plats extra eller via rullgardinsmenyn på spelkupongen kommer inte att kvalificeras för erbjudandena bet365 - Förbättrat startodds och Bästa-odds-garanti. Enda undantaget är då nya eller kvalificerande kunder väljer platsvillkor som matchar standardmarknaden Vinnare och Vinnare/Plats på loppet (så som visas på sidan för loppet under fliken Fasta odds).
  3. Erbjuds förbättrade platsvillkor på loppet och nya eller kvalificerande kunder väljer att spela på dessa, så kommer Bästa-odds-garantin att gälla.
  4. Vid händelse av ej startande, kan bet365 ta bort möjligheten för förbättrade villkor för plats eller uppdatera de erbjudna villkoren för Plats. Spel som placerats innan borttagandet eller uppdateringen av marknaden kommer att fastställas enligt villkoren för förbättrad plats som togs vid tidpunkten för placeringen av spelet.
  5. Spel på Vinnare/Plats extra kan inte stängas före loppets start och de kan heller inte ändras genom att använda funktionen Ändra spel.
  6. Spel på Vinnare/Plats extra anses vara ett alternativ till standardvillkoren för Vinnare/Plats. Vid strykningar och om standardvillkoren för Vinnare/Plats ändras, så kommer villkoren för Vinnare/Plats extra också att ändras därefter (inklusive ändringar av antal erbjudna platser och/eller platsoddset).
  7. Där något villkor för erbjudandet eller kampanjen är överträtt eller om det framkommer några bevis för att en serie spel placerats av en kund eller kundgrupp som på grund av insättningsbonus, förstärkta betalningar, gratisspel, riskfria spel eller något annat marknadsföringserbjudande resulterar i garanterad vinst för kund oberoende av utgången, antingen individuellt eller som del av en grupp, förbehåller sig bet365 rätten att återta bonusen, den förstärkta betalningen, gratisspelet eller det riskfria spelet i sådana erbjudanden och/eller annullera spel som finansierats med insättningsbonusen eller gratisspelet. Där det finns bevis för sådan aktivitet kan bet365 dessutom komma att ta ut en administrationsavgift för kunden, upp till och med värdet av insättningsbonusen, gratisspelet, det riskfria spelet eller den förstärkta betalningen, för att täcka administrativa kostnader i samband med att identifiera och vidta åtgärder mot sådan aktivitet.
  8. bet365 kan komma att återta bonusbelopp, gratisspel eller förstärkta betalningar som har tilldelats av misstag.
  9. bet365 kan, vid valfritt tillfälle, göra mindre justeringar i denna kampanj för att korrigera skrivfel eller öka tydligheten eller kundupplevelsen och kan avsluta denna kampanj av lagliga eller regelmässiga anledningar.
  10. Anställda, chefer och direktörer på bet365, dess PR-firmor eller andra företag, licensinnehavare och licensgivare, tjänsteleverantörer och alla andra närstående bolag eller dotterbolag är inte berättigade till att delta. Samma regler gäller för de direkta familjerna till sådana personer.