Vyplatiť teraz

Funkcia Vyplatiť teraz Vám dáva väčšiu kontrolu nad Vašimi stávkami a poskytuje Vám možnosť vybrať stávku pred koncom podujatia. Keď je táto funkcia dostupná, môžete si vybrať vyplatenie celej, alebo určitej časti Vašej stávky a zvyšok stávky nechať v platnosti.
S našou funkciou Vyplatiť teraz už nemusíte čakať na prirodzený bod vyhodnotenia Vašej stávky; máte teraz možnosť sledovať svoje stávky a dať si ich vyplatiť vo Vami zvolenom momente.
Aby ste mohli použiť funkciu Vyplatiť teraz, musí byť funkcia dostupná a musí sa zobrazovať suma pre vyplatenie ku Vašej stávke.
Funkcia Vyplatiť teraz je dostupná pre vybrané podujatia, zápasy a predzápasové stávky aj stávky naživo, jednoduché a Aku stávky, na rôzne športy, vrátane futbalu, tenisu a basketbalu. Možnosť čiastočného vyplatenia stávky je momentálne dostupná iba pre vybrané jednoduché stávky a priame Aku stávky, a nie je dostupná pre iné Kombi stávkové možnosti. bet365 nemôže zaručiť, že funkcia Vyplatiť teraz bude dostupná pre Váš stávkový tip. Kde je funkcia Vyplatiť teraz dostupná pred podujatím a my nepokrývame alebo prestaneme pokrývať toto podujatie naživo, táto funkcia sa stane nedostupnou po začatí podujatia alebo ukončení pokrytia naživo. Vyplatiť teraz nebude dostupná, ak je stávková ponuka pozastavená.
Ak si prajete využiť funkciu Vyplatiť teraz, stačí kliknúť na tlačidlo Vyplatiť teraz pod Vašim tipom (tipmi). Ak si prajete dať vyplatiť celú Vašu stávku, táto suma bude vyhodnotená a konečný výsledok Vašej stávky nebude mať vplyv na sumu vrátenú na Váš účet.
Ponúknutá suma bude závislá od výkonu Vašich tipov a môže byť vyššia alebo nižšia ako Vaša pôvodná stávka. To Vám zabezpečí zisk, ak sa Vášmu tipu darí, alebo minimalizuje prípadné straty.
Čiastočné vyplatenie
Ak si zvolíte Čiastočné vyplatenie Vašej stávky, stačí aktivovať posuvník Vyplatiť teraz kliknutím na ikonu vpravo od tlačidla Vyplatiť teraz. Potom vyberte sumu, ktorú si prajete dať vyplatiť a daná suma bude vyhodnotená. Zostávajúca časť Vašej stávky bude vyplatená v súlade s konečným výsledkom Vašej stávky.
Vyplatiť teraz automaticky
Po podaní Vašej stávky máte teraz možnosť nastaviť si pravidlo Vyplatiť teraz automaticky. Ak hodnota funkcie Vyplatiť teraz dosiahne alebo prevýši Vašu nastavenú hranicu, Vaša stávka bude automaticky vyhodnotená a prostriedky budú pridané na Váš účet.
Pre nastavenie pravidla Vyplatiť teraz automaticky, kliknite na ikonu ozubeného kolieska po pravej strane tlačidla Vyplatiť teraz, zadajte hranicu, ktorá sa bude zobrazovať v sekcii ‘Ak hodnota dosiahne’ a potom vyberte ‘Vytvoriť pravidlo’.
Takisto môžete nastaviť pravidlo Vyplatiť teraz automaticky pre časť Vašej stávky. Toto Vám umožní vybrať si špecifickú sumu hodnoty Vyplatiť teraz, ktorú si prajete dať vyhodnotiť a zostávajúca časť Vašej stávky bude vyhodnotená v súlade s konečným výsledkom Vašej stávky. Pre vybranie tejto možnosti použite tlačidlo v rámci záložky Vyplatiť teraz automaticky.
Po úspešnom pridaní žiadosti Vyplatiť teraz automaticky na Vašu stávku sa na ozubenom koliesku objaví zelený indikátor. Aktívnu žiadosť môžete odstrániť až do podania stávky, stačí kliknúť na ikonu ozubeného kolieska a vybrať ‘Odstrániť pravidlo’. Prípadne, ak si dáte vyplatiť alebo vyplatiť čiastočne ktorúkoľvek časť Vašej stávky, aktívna žiadosť Vyplatiť teraz automaticky bude odstránená pre danú stávku.
Spôsoby pre Vyplatiť teraz
Sumu pre Vyplatiť teraz pre dostupnú stávku môžete monitorovať viacerými spôsobmi.
Po prihlásení sa na Váš účet uvidíte počet Vašich nevyhodnotených stávok vedľa sekcie Moje stávky. Pre zobrazenie dostupných stávok a aktuálnej hodnoty Vyplatiť teraz stačí kliknúť na Moje stávky.
Záložka Naživo v rámci sekcie Moje stávky zobrazuje akúkoľvek z Vašich stávok naživo, ako aj live skóre a aktuálnu sumu Vyplatiť teraz.
V rámci oboch týchto sekcií máte možnosť pridať si tipy do sekcie ‘obľúbené’. Stačí prejsť myšou nad pravým horným rohom a kliknite na hviezdu, keď sa objaví. Po kliknutí sa Váš výber posunie do hornej časti, čo Vám umožní lepšie dosledovanie Vašich stávok.
Funkciu Vyplatiť teraz môžete využiť aj na Vašom mobile alebo tablete. Stačí vybrať si Moje stávky z vrchnej časti stránky a navštíviť záložku Vyplatiť teraz pre zobrazenie dostupných stávok. V tejto sekcii si môžete vybrať aj obľúbené, sledovať skóre, a ak si prajete zvoliť možnosť Vyplatiť teraz, vyberte tlačidlo Vyplatiť teraz pod Vašim tipom a potvrďte svoje rozhodnutie pre predčasné ukončenie stávky.
Podmienky
 1. Funkcia Vyplatiť teraz je dostupná pre vybrané podujatia, predzápasové stávky a stávky naživo a jednoduché a Aku stávky na rôzne športy, vrátane futbalu, tenisu a basketbalu. Posuvník Vyplatiť teraz je dostupný pre vybrané jednoduché a Aku stávky, avšak momentálne nie je dostupný pre iné Kombi stávky.
 2. Pri prijímaní žiadosti Vyplatiť teraz je oneskorenie bežné. Ak sa kurz zmení alebo je stávková ponuka zrušená, je možné, že žiadosť Vyplatiť teraz nebude úspešná.
 3. Ak je žiadosť Vyplatiť teraz úspešná, bude to zobrazené a stávka bude vyhodnotená okamžite. Konečný výsledok nebude mať žiadny vplyv na sumu z funkcie Vyplatiť teraz.
 4. Suma z funkcie Vyplatiť teraz ponúknutá kedykoľvek, je celková suma, ktorá bude vrátená na Váš účet, ak je vyplatenie úspešné.
 5. O Čiastočné vyplatenie môžete požiadať až 10-krát pre jednoduché stávky a päťkrát pre dostupné aku stávky. Suma Čiastočného vyplatenia musí byť vyššia, alebo rovnať sa 10-násobku minimálneho vkladu na jednotku.
 6. Ak je pre stávku celkovo alebo čiastočne manuálne spustená funkcia Vyplatiť teraz, akákoľvek existujúca žiadosť Vyplatiť teraz pre stávku bude automaticky odstránená a už nebude platiť.
 7. Akékoľvek bonusy z Lucky 15/31/63 alebo Union Jacks nebudú platiť v prípade, že boli uzatvorené celkovo alebo čiastočne pomocou funkcie Vyplatiť teraz.
 8. Niektoré ponuky bet365 nebudú dostupné, ak bola funkcia Vyplatiť teraz použitá pre celú stávku alebo jej časť. Pre detaily si prečítajte Podmienky jednotlivých ponúk.
 9. Ak bola funkcia Vyplatiť teraz použitá pre celú stávku alebo jej časť, nebude sa započítavať do podmienok prestávkovania akejkoľvek ponuky.
 10. bet365 nemôže zaručiť, že funkcia Vyplatiť teraz bude dostupná pre Váš stávkový tip. Kde je funkcia Vyplatiť teraz dostupná pred podujatím a my nepokrývame alebo prestaneme pokrývať toto podujatie naživo, táto funkcia sa stane nedostupnou po začatí podujatia alebo ukončení pokrytia naživo. Vyplatiť teraz nebude dostupná, ak je stávková ponuka pozastavená.
 11. bet365 nezodpovedá za nedostupnosť funkcie Vyplatiť teraz z technických dôvodov a stávky zostávajú v platnosti podľa toho, ako boli pôvodne podané.
 12. Kde bolo aktivované pravidlo Vyplatiť teraz automaticky a funkcia Vyplatiť teraz je nedostupná a nebude sprístupnená do konca daného podujatia, stávky budú vyhodnotené na základe konečného výsledku.
 13. bet365 si vyhradzuje právo prijať alebo odmietnuť akúkoľvek stávku pre akýkoľvek šport, súťaž, stávkovú ponuku alebo typ stávky, ktorý je súčasťou funkcie Vyplatiť teraz.
 14. bet365 si vyhradzuje právo na zmenu, pozastavenie alebo odobratie funkcie Vyplatiť teraz kedykoľvek na akékoľvek podujatie, zápas alebo stávkovú ponuku. Akékoľvek stávky na takéto podujatie, zápas alebo stávkovú ponuku zostávajú v platnosti podľa toho, ako boli pôvodne podané.
 15. bet365 si vyhradzuje právo na zvrátenie vyhodnotenia funkcie Vyplatiť teraz, ak bola stávka vyhodnotená nesprávne.