Hvis du eller noen du kjenner har et spilleproblem og vil ha hjelp, ring 1-800 GAMBLER
Med Avslutt spill trenger du ikke vente på at ditt spill når sin naturlige konklusjon, du har muligheten til å holde øye med dine valg og avslutte spillet når du vil. Når denne funksjonen er tilgjengelig, kan du avslutte et spill i sin helhet, eller du kan avslutte deler av et spill, mens du lar den resterende innsatsen være aktiv.
For å avslutte spill, må funksjonen være tilgjengelig og vise et Avslutt spill-beløp for ditt veddemål. En tidsmessig forsinkelse i å akseptere en forespørsel om å avslutte spill, finnes som en del av denne funksjonen. Om odds endres, eller et marked suspenderes, kan det forekomme at en forespørsel om å Avslutte et spill ikke lykkes.
Avslutt spill er tilgjengelig på utvalgte events, kamper og markeder, både pre-match og som liveodds, på single- og kombinasjonsspill, for en rekke sporter som fotball, tennis og basketball. Muligheten til å delvis avslutte spill er tilgjengelig for utvalgte singelspill, rene akkumulatorspill og andre multispill. bet365 kan ikke garantere at Avslutt spill er tilgjengelig på ditt valg. Hvor Avslutt spill er tilgjengelig pre-event, og vi ikke dekker eventet som Liveodds, vil Avslutt spill være utilgjengelig når eventet starter, eller dekningen stopper. Avslutt spill vil ikke være tilgjengelig når markedet er suspendert.
Skulle du ønske å Avslutte spillet, trenger du bare å klikke på Avslutt spill-knappen som du kan finne under valgene dine. Om du velger å avslutte hele spillet ditt, vil beløpet bli gjort opp, og det endelige resultatet som er knyttet til spillet - vil ikke påvirke beløpet som betales til kontoen din på noen måte.
Beløpet som tilbys ved avslutning av et spill, vil avhenge av hvordan det går med valget ditt/valgene dine, og kan være høyere eller lavere enn den opprinnelige innsatsen din. Dette lar deg garantere en fortjeneste, eller også minimere et potensielt tap.
Delvis avslutning av spill
Hvis du velger å delvis avslutte ditt spill, trenger du bare å aktivere slideren ved å klikke på slider-ikonet til høyre for Avslutt spill-knappen, velg beløpet du ønsker å avslutte til, og beløpet vil fastsettes. Din resterende innsats avgjøres i henhold til det endelige resultatet til ditt veddemål.
For multispill er den minste verdien, som kan avsluttes, den samme som verdien av eventuelle sikrede midler. For eksempel for et spill som består av tre dobler på $1 (A x B, A x C, B x C), hvor valg A og B begge vinner, begge på 3.0, og det andre valget er fremdeles avventende, vil ditt minimumsbeløp for delvis avslutning av spill være på $9 ($8 i gevinster samt $1 i innsats).
Auto-Avslutt spill
Du har også muligheten til å sette en regel for Auto-Avslutt spill, når du plasserer ditt spill. Hvis verdien for Avslutt spill når eller overskrider din fastsatte grense, vil spillet ditt automatisk avgjøres og midler legges til din saldo.
For å sette regelen for Auto-Avslutt spill, bare klikk på tannhjul-ikonet til høyre for Avslutt spill-knappen, skriv inn grensen, som du ønsker å fastsette, i seksjonen ‘Hvis verdien når’ og velg deretter ‘Lag regel’.
Når du suksessfullt har lagt til en Auto-Avslutt spillregel, vises en grønn indikator på tannhjul-ikonet. Du kan fjerne denne aktive regelen inn til avgjørelsen av et spill. For å gjøre dette skal du bare klikke på tannhjul-ikonet og velge ‘Fjern regel’. Alternativt hvis du manuelt helt- eller delvis avslutter spillet, vil den aktive Auto-Avslutt spillregel fjernes for det aktuelle veddemålet.
Måter å Avslutte spill på
Det er en rekke ulike måter du kan holde øye med hvilket beløp som tilbys for å avslutte et spill.
Når du har logget inn på kontoen din, vil antallet ikke avgjorte-spill du har i øyeblikket, indikeres av et tall ved siden av Mine spill-seksjonen. Bare klikk på Mine spill, for å se hvilke spill som er tilgjengelig for å avsluttes tidlig, sammen med det aktuelle avslutt spill-beløpet.
Fanen Live i Mine Spill, viser de av spillene dine som er tilgjengelige som Liveodds, i tillegg til stillingen (score) og det gjeldende Avslutt spill-beløpet.
I begge disse seksjonene har du muligheten til å 'favorisere' hvilke som helst av valgene ved å sveve musen over det øverste høyre hjørnet, og klikke på stjernen når den vises. Ved å klikke på stjernen vil du flytte dine valg til toppen, noe som gjør det lettere å avslutte dine spill.
Du kan også avslutte spill på din mobiltelefon eller nettbrett: Bare velg Mine spill-seksjonen nederst på siden, og gå til Avslutt spill-fanen, for å se spill som er tilgjengelige for å avsluttes tidlig. Når du er der, kan du velge favoritter, følge scoringer og poeng - og dersom du skulle ønske å avslutte spill, kan du velge Avslutt spill-knappen under det aktuelle valget, og bekrefte din beslutning om å avslutte spillet tidlig.
Regler & vilkår
 1. Avslutt spill er tilgjengelig på utvalgte events, kamper og markeder både pre-match- og i Liveodds, på singel- og multispill. Delvis avslutning av spill-muligheten er tilgjengelig for utvalgte singel-, akkumulator- og andre multispillalternativer. Avslutt spill er ikke tilgjengelig på Akkumulatorkort, Systemhandicap eller Faste Systemkort.
 2. En tidsmessig forsinkelse i å akseptere en forespørsel om å avslutte spill, finnes som en del av denne funksjonen. Om odds endres, eller et marked suspenderes, kan det forekomme at en forespørsel om å Avslutte et spill ikke lykkes.
 3. Om forespørselen om å Avslutte spill er vellykket, vil dette vises for deg, og spillet vil gjøres opp umiddelbart. Det reelle, endelige, resultatet av det originale spillet vil ikke påvirke Avslutt spill-beløpet på noen måte. Der et spill har blitt avsluttet før begivenheten starter, og den opprinnelige innsatsen har blitt tilbakebetalt i sin helhet, vil det opprinnelige spillet behandles som annullert.
 4. Avslutt spill-beløpet som tilbys til enhver tid - er det totale beløpet som vil bli betalt til kontoen din, om en forespørsel om å avslutte spillet er vellykket.
 5. Hvis et spill manuelt avsluttes helt eller delvis, vil alle eksisterende Auto-Avslutt spillregler, i relasjon til det spillet automatisk bli fjernet, og vil da ikke lengre gjelde.
 6. Det maksimale antallet ganger et spill kan delvis avsluttes er 10 ganger for singelspill, og fem ganger for gjeldene multispill.
 7. Minimumsbeløpet for delvis avslutning av spill må være større enn, eller lik 10 ganger den minste enhetsinnsatsen for den gjeldende spilltypen.
 8. Spill som har blitt avsluttet i sin helhet vil ikke telle mot frigjøring av dine spillkreditter. Hvor en innsats har blitt delvis avsluttet, vil kun den gjenværende aktive innsatsen telle mot frigjøring av dine spillkreditter.
 9. bet365 forbeholder seg retten til å fjerne hele eller deler av funksjonen Avslutt spill for hvilken som helst kunde eller gruppe av kunder, når det er rimelig grunn til å tro at kunden eller gruppen av kunder misbruker Avslutt spill ved å ofte bruke funksjonen til å dra fordel endringer i odds før et event, og så avslutte sine spill gjennom funksjonen Avslutt spill før eventet har startet.
 10. bet365 er ikke ansvarlige, dersom Avslutt spill-funksjonen ikke er tilgjengelig av tekniske årsaker - og spill vil stå slik de opprinnelig ble plassert, under alle slike perioder.
 11. bet365 kan ikke garantere at funksjonen Avslutt spill er tilgjengelig på ditt valg. Hvor Avslutt spill er tilgjengelig pre-event, og vi ikke dekker eventet som Liveodds, vil Avslutt spill være utilgjengelig når eventet starter, eller dekningen stopper. Avslutt spill vil ikke være tilgjengelig når markedet er suspendert.
 12. Hvor en Auto-Avslutt spillregel har blitt opprettet og Avslutt spill er utilgjengelig, og ikke gjort tilgjengelig igjen før etter eventet avsluttes, vil spill avgjøres basert på sluttresultat.
 13. bet365 forbeholder seg retten til å akseptere eller avvise ethvert spill/veddemål/innsats som er etterspurt, for enhver sport, konkurranse, marked eller spilltype som er inkludert i Avslutt spill-funksjonen.
 14. bet365 forbeholder seg retten til å endre, suspendere eller fjerne funksjonen Avslutt spill (eller enhver del av den) når som helst, for et hvilket som helst event, kamp/konkurranse, marked eller kunde. Spill som er plassert på slike eventer, kamper eller markeder, vil bli stående slik de opprinnelig ble plassert.
 15. bet365 forbeholder seg rettigheten til å gjøre om (reversere) rettingen av et spill som har blitt avsluttet tidlig, dersom et spill, eller marked, har blitt rettet feilaktig.
 16. Alle bonuser fra Lucky 15/31/63 eller Union Jacks vil ikke gjelde der hvor Avslutt spill har blitt brukt til å avslutte hele eller deler av et spill.
 17. Noen av bet365s tilbud, vil ikke gjelde i de tilfeller der Avslutt Spill-funksjonen har blitt benyttet til å avslutte hele, eller deler av, et spill. Se regler og vilkår for hvert enkelt tilbud, for fullstendige detaljer.
Du må være over 21 år for å spille.
Hvis du eller noen du kjenner har et spilleproblem og vil ha hjelp, ring
1-800 GAMBLER.
Hillside (New Jersey) LLC er regulert av New Jersey Division of Gaming Enforcement, under midlertidig lisens #477-50
© 2001-2022 bet365. Alle rettigheter forbeholdt.
bet365 bruker cookies
Vi bruker cookies for å levere en bedre og mer personlig service. For mer informasjon, se vår Cookie Policy.
Håndtere cookies
Akseptér
Cookies for yteevne
Cookies for yteevne forbedrer brukeropplevelsen ved å lære anonymt om preferanser. De brukes internt for å gi aggregert statistikk om besøkende på nettsidene våre.
Akseptér
Viktig cookies
Noen cookies er nødvendige for at nettstedet skal fungere og kan ikke deaktiveres. Disse inkluderer:
Håndtering av økt
Administrer øktinformasjon og la brukere navigere gjennom nettstedet.
Funksjonalitet
Lagre informasjon som gjør oss i stand til å huske brukerpreferanser, f.eks. foretrukket språk, sorteringstyper, medieinnstillinger. De brukes også til å forbedre brukeropplevelsen, f.eks. hindre brukere fra å bli vist den samme meldingen to ganger.
Forebygging av svindel
Lagre informasjon som hjelper oss å stoppe uredelig bruk av nettstedet.
Sporing
Lagre informasjon om hvordan brukere har landet på nettstedet. Vi må registrere dette slik at vi kan betale våre samarbeidspartnere på riktig måte.