Pakkumine "Võit-koht ekstra" võimaldab valitud hobuste võiduajamistel võidu-kohapanuste puhul pakutavaid kohti lisada või eemaldada.
Kohtade lisamine või eemaldamine vastavalt langetab või tõstab valiku hinda.
Pakutavate kohtade arvu näeb vahelehelt "Võit-koht ekstra" või panusesedelil.
Kuidas pakkumist kasutada?
Jooksule saadaolevate kohatingimuste nägemiseks valige võistluskaardi päisest vaheleht "Võit-koht ekstra".
"Võit-koht ekstra" kupongilt valitud hind ja kohtade arv kuvatakse teie panusesedelil. Kohatingimusi saab muuta ka panusesedelil.

"Võit-koht ekstra" panuseid ei saa teha pakkumiste "bet365 hinnagarantii" ja "Parim hind tagatud" raames, v.a juhul, kui valitud kohatingimused vastavad jooksu võidu- ja võidu-kohapanuste standardtingimustele. Kui uus või valitud klient valib jooksule pakutavad täiustatud kohapanusetingimused, siis pakkumine "Parim hind tagatud" kehtib.
Kasutustingimused
  1. Pakkumine "Võit-koht ekstra" kehtib võistluseelsetele üksikpanustele valitud hobuste võiduajamistel. ÜK ja Iirimaa jooksudele kehtib pakkumine võistluspäeval alates kl 09.00 ÜK aja järgi.
  2. Võistluskaardi vahelehe "Võit-koht ekstra" või panusesedeli rippmenüü kaudu tehtud "Võit-koht ekstra" panuseid ei saa teha pakkumiste "bet365 hinnagarantii" ja "Parim hind tagatud" raames, v.a juhul, kui uus või valitud klient valib kohatingimused, mis vastavad võistluskaardi vahelehel "Fikseeritud koefitsiendid" toodud võidu- ja võidu-kohapanuste standardtingimustele sellel jooksul.
  3. Kui uus või valitud klient valib jooksule pakutavad täiustatud kohapanusetingimused, siis pakkumine "Parim hind tagatud" kehtib.
  4. Mitteosalejate korral võib bet365 täiustatud kohapanusetingimuste pakkumisest loobuda või neid muuta. Enne turu tühistamist või muutmist tehtud panuste võidud arvestatakse välja vastavalt panuse tegemise ajal kehtinud täiustatud kohapanusetingimustele.
  5. "Võit-koht ekstra" panustest saab raha välja võtta ainult enne võistlust. Funktsiooni "Muuda panust" ei saa nende panuste puhul kasutada.
  6. "Võit-koht ekstra" panuseid loetakse võidu-kohapanuste variandiks. Kui võidu-kohapanuste standardtingimused mitteosalejate tõttu muutuvad, kehtivad need muudatused (sh pakutavate kohtade arvu ja/või ühe koha hinna muudatused) ka "Võit-koht ekstra" panustele.
  7. Kui pakkumise või kampaania tingimusi rikutakse või on tõendeid, et klient või klientide grupp on teinud panuseid, mis tänu sissemakseboonusele, preemiatele, tasuta ja riskivabadele panustele või muudele kampaaniapakkumistele tagavad üheskoos üksikisikule või isikute grupile kasumi tulemusest olenemata, on bet365l õigus pakkumise boonuse, preemia, tasuta või riskivaba panuse osa tagasi nõuda ning tühistada tasuta panused või sissemakseboonuse eest tehtud panused. Lisaks võib bet365 võtta ebaausa tegevuse tuvastamise ja takistamisega seotud halduskulude katteks klientidelt tasu sissemakseboonuse, tasuta või riskivaba panuse või preemiaga võrdses summas või nõuda lisamakset.
  8. bet365l on õigus ekslikult väljastatud boonuse summa, tasuta panused või preemiad tagasi nõuda.
  9. bet365 võib igal ajal teha pakkumise tingimustesse muudatusi trükivigade parandamiseks või selguse või kliendikogemuse parandamiseks ja võib pakkumise seadusest tulenevate nõuete täitmiseks tühistada.
  10. bet365 ning ettevõtte reklaami- ja muude esindajate, litsentsisaajate ja -andjate, teenusepakkujate ja muude sidus- ja tütarettevõtete rea-, vastutav- ja juhtivtöötajad ei saa kampaanias osaleda. Samad piirangud kehtivad ka nende perekonnaliikmetele.