Funkce Výhra/Umístění Extra Vám umožňuje zvýšit či snížit počet umístění v dostihu, když podáváte sázku typu Výhra/Umístění na vybrané koňské dostihy.
Když použijete funkci Výhra/Umístění Extra můžete přidat umístění u svých sázek na koňské dostihy typu Výhra/Umístění a snížit tak kurs, nebo můžete odstranit umístění a zvýšit tak kurs svého tipu.
Počet nabízených umístění ve funkci Výhra/Umístění Extra pro daný dostih lze najít na kupónu Výhra/Umístění Extra nebo na tiketu.
Jak využít funkci Výhra/Umístění Extra:
Pro zobrazení dalších podmínek umístění dostupných pro Vámi zvolený dostih jednoduše zvolte z přehledu dostihu záložku „Výhra/Umístění Extra“.
Jakmile si z nabídky dostihů Výhra/Umístění Extra zvolíte kurs a příslušný počet umístění, objeví se na Vašem tiketu. Změnit podmínky umístění můžete také přímo na tiketu.

Sázky podané pomocí funkce Výhra/Umístění Extra se nebudou kvalifikovat pro nabídku Price Promise od bet365 a Nejlepší kursy garantovány kromě případů, kdy nový či kvalifikující se zákazník zvolí podmínky umístění, které se shodují se standardní sázkou typu Výhra/Umístění pro daný dostih. Pokud jsou na dostih nabízeny Vylepšené podmínky umístění a nový či kvalifikující se zákazník je zvolí, nabídka Nejlepší kursy garantovány bude platit.
Podmínky
  1. Funkce Výhra/Umístění Extra je dostupná pro předdostihové jednoduché sázky na vybrané dostihy. V případě dostihů ze Spojeného království a Irska bude dostupná od 9:00 UK času.
  2. Sázky typu Výhra/Umístění Extra podané pomocí záložky Výhra/Umístění Extra na přehledu dostihu nebo pomocí rozbalovacího menu na tiketu se nebudou kvalifikovat pro nabídku Price Promise od bet365 a Nejlepší kursy garantovány kromě případů, kdy nový či kvalifikující se zákazník zvolí podmínky umístění, které se shodují se standardní sázkou typu Výhra/Umístění pro daný dostih, která je zobrazena na záložce Pevné kursy na přehledu dostihu.
  3. Pokud jsou na dostih nabízeny Vylepšené podmínky umístění a nový či kvalifikující se zákazník je zvolí, nabídka Nejlepší kursy garantovány bude platit.
  4. V případě nestartujících může bet365 odstranit dostupnost Vylepšených podmínek umístění nebo aktualizovat nabízené podmínky umístění. Sázky podané před odstraněním nebo aktualizací sázky budou vyhodnoceny na základě Vylepšených podmínek umístění platných v momentě podání sázky.
  5. Sázky typu Výhra/Umístění mohou být zavřeny pomocí funkce Zavřít sázku pouze před začátkem dostihu a nelze je upravit pomocí funkce Upravit sázku.
  6. Sázky typu Výhra/Umístění Extra jsou považovány za odnož standardních podmínek Výhra/Umístění. Pokud se v případě nestartujících změní standardní podmínky Výhra/Umístění, podmínky Výhra/Umístění Extra se také náležitě změní (včetně změn dostupného počtu umístění a/nebo podílu umístění).
  7. Je-li porušena kterákoli podmínka bonusu či nabídky nebo existuje-li důkaz, že zákazník nebo skupina zákazníků podala sérii sázek, které jim na základě vkladového bonusu, zvýšených plateb, sázek zdarma, bezrizikových sázek nebo jakékoli jiné nabídky garantují výhry nezávisle na výsledku sázky, ať již individuálně nebo jako členovi skupiny, bet365 může požadovat zpět tento bonus, zvýšenou platbu, sázku zdarma či bezrizikovou sázku z takových nabídek a/nebo zrušit kteroukoli sázku financovanou z daného vkladového bonusu nebo sázky zdarma. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše vkladového bonusu, sázky zdarma, bezrizikové sázky nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
  8. bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku, sázku zdarma či zvýšenou platbu.
  9. bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit typografické chyby či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
  10. Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se této nabídky nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.